باسمه تعالی

حجاب

هر آنچه که آسیب ها و تهدیدها را دور سازد .

هر آنچه که مرز بین آسیب ها و سلامتی باشد .

هر آنچه که مانع به خطر افتادن موجودیّت موجودی با ابعاد وجودی آن گردد .

هر آنچه که خودی و غیر خودی را از هم جدا نماید .

هر آنچه که حائل میان سعادت و شقاوت قرار گیرد .

هر آنچه که حائل میان مطلوب و نامطلوب بشود .

هر آنچه که حائل میان محرم و نامحرم باشد و از هم جداسازد .

هر آنچه که حافظ و مانع باشد ، « حجاب » تلقی می گردد .

حجاب نشانه ی معرفت ، بصیرت وغیرت است . هر قدر معرفت به ارزش موجودی بیشتر باشد ، حجاب حساسیّت و منزلت بیشتری خواهد یافت و توجه و ظرافت بیشتری به خود اختصاص خواهد داد .

هر موجودی بسته به حساسیّت ها و ظرافت های وجودی و ارزش و جایگاهی که دارد و نقشی که در عرصه ی هستی بر عهده دارد ؛ دارای حجاب بوده و برخوردار از حجاب می باشد .

حجاب نشانه ی ارزش دانی و قدر شناسی است . حجاب نشان منزلت شناسی و حفظ منزلت است .

حجاب نشانه ی اوج آزادی است . بی توجهی به حجاب و ابعاد آن نادیده انگاری « آزادی » است .

حجاب ظرف وجودی آزادی است . اگر این ظرف بشکند جان آزادی گرفته می شود . جانی برای آزادی باقی نمی ماند . صحبت آزادی ، آزادی بی روح خواهد بود که هیچگونه لطافتی در آن نیست بلکه ابزاری برای سرکوب و خشنونت و خون ریزی و خون آشامی است . دسیسه برای سلب آزادی و جنگ با آزادی و به مسلخ کشیدن آزادی است .

حجاب از والایی و بالایی شخصیت نشأت می گیرد هر قدر حجاب حساب شده تر باشد ، والایی وبالایی شخصیت را نشان خواهد بود.

حکایت حجاب ، حکایت اهمیت است . حکایت موجویت موجود است .

حجاب از معرفت و بینش انسان به ارزش زندگی و حیات حکایت دارد .

حجاب تمدید حیات است ، تهدید حیات نیست و مایه و پایه ی حیات است .

حجاب جانی تازه به زندگی می بخشد وبه لطافت آن می افزاید و آزادی خاصّ و فراخورشأن انسان را تضمین می نماید .

حجاب از کمال جویی هر موجودی است و کمال جویی نیز در ظرف حجاب نضج می گیرد و نشو نما می یابد . دلیل حجاب در حس و جاودانگی جویی انسان است که حجاب حس جاودانگی را اشباع و جاودانگی را محقق می سازد .

وجود اتمسفر و لایه ی اوزن در اطراف زمین ، دفاع ودفع تجاوز و شرّ ، مسکن ، منزل ، انواع صندوق ها ، ایجاد حفاظ های گوناگون برای اموال ، دیوار ها ، حصارها در انواع و اشکال گوناگون آن ،  درب و پنجره های چند و چندین جداره ، برج و باروهای بلند با تمام استحکام و عریض و طویلش از روزگاران گذشته ، قفل ها و موانع در اندازه ها ، تعریف رمز های گوناگون تو در تو با پیچیدگی های آن ؛ به کاری گیری دیده بان ها و به کارگماری نگهبانان با تجهیزات مدرن از یک سوء و به وجود آمدن تخصص ها در عرصه های مختلف ، کنش ها و واکنش ها ، ده ها و صدها نمونه و نمودی دیگر از حجاب و ضرورت عقلی حجاب هستند که ابنای بشر در حفظ و نگهداشت حیات و دارایی ها و داشته هایش از اوّلین روز حیاتش دنبال کرده و لحظه ای هم از آن غفلت نکرده است و در مرحله و نقطه ای نیز متوقف نیافته است و توقف هم نخواهد یافت و با ظهور و بروز ابعاد فکری بشر و عمیق ترشدن شناخت بشر از خود و پیرامونش ، پر راز و رمزتر می گردد و گسترش می یابد .

اگر بواقع و بدون حبّ و بغض های بی منطق به موضوع نگریسته شود ؛ ایجاد حریم ها و حفظ و پاسداشت حریم ها از جدی ترین دغدغه های بشر بوده  و هست و بیشترین مساعی بشری را به خود اختصاص داده و بیشترین تلاش بشر با مؤثرترین کار فکری را در برداشته است و بشر دمی نیز اجازه ی کمترین آسودگی را از این دغدغه به خود نداده است چون ظرف وجودی سلامت ، سعادت کمال آزادی و حریّت او بوده و آزادی او را محقق می سازد .

رنج ها و مشقت های ایجاد حائل ها و حجاب ها ، بشر و حتی هر موجود دیگری را به ناله و زجّه نیاورده است و از برپایی آن باز نداشته است . بخاطر لحظه ای که از نامحرمان و نااهلان در امان بوده باشد . آسیب ها و تهدید ها را از خود دور کرده باشد . راه هر گونه رخنه و تجاوز به حریمش را هرچند با فکر ، زبان ، چشم و گوش بوده باشد ، بسته و با آزادی و دلی آسوده زندگی نماید و حقّ و حقوق فردی و اجتماعی خود را پاس بدارد  .

حجاب و حیات لازم و ملزوم یکدیگرند ؛ حیاتی بدون حجاب و حجابی بدون حیات قابل تصور نیست .

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.irتاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 7:16 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

نماز جماعت

الحجر : 94   فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ

به هر چه مأمور شده‏اى صريح و بلند بگو و از مشركان رويگردان باش.

آنچه دشمن هراس دارد و از آن بیش از هر سلاح کشنده ای می ترسد نماز است دشمنان بشریت به یقین می دانند که تمام سلاح ها در مقابل نماز هیچ است و قدرت یارایی ندارند . سلاح ها می کشند و از ظلم و ستم آزاد می کنند و دست دشمن را کوتاه و خالی می گذارند اما نماز حیات می بخشد و هراس در دل دشمن می اندازد هر قدر به نماز و نماز جماعت توجه و تلاش شود به همان اندازه به زبونی دشمنان بشریت گام برداشته می شود. یک نماز آگاهانه سنگین ترازهزاران سلاح بر دشمنان بشریت است اگر امروز تلاش آنان بر نابودی نیروی هسته ای قرار گرفته است نه از وجود صرف این نیرو است بلکه تلاش آنان برای توقف نماز و شعائرالله قرار دارد چون نیک می دانند که نماز و تعظیم شعائر الله است که موجبات پیشرفت ایران را در این عرصه و سایر عرصه ها فراهم آورده است .

نماز است که انسان را به استقلال حقیقی سوق می دهد و او را خود باورمی سازد و خود کم بینی را از بین می برد . با نماز جایگاه انسان در کل هستی تعریف می یابد . نماز کمترین اجازه ی بهره کشی و ظلم و ظلم پذیری را نمی دهد . نمازاست که راه های نفوذ دشمن را می بندد و زمینه های غلبه و پیروزی را می آفریند . نماز است که راه و مرز ها را می نمایاند و رمز و رموز حیات و عزت را برای موجودات بما هو موجود می شناساند. نماز تارو پود تمام حیله ها و شیطنت ها را از هم می گسلد و ناکامی حیله های شیاطین را از گام تا کام رقم می زند . نماز درهای آینده ی روشن را در تمام عرصه های مادی و معنوی به روی انسان می گشاید و سلامت و سعادت دنیوی و اخروی او را تضمین و تاکید می کند و راه های وابستگی را یکی پس از دیگری می بندد. نماز دستگاه های بوق و کرنای دشمنان بشریت را از کار می اندازد و درماندگی و بیچارگی آنان را محقق می سازد .اقتصاد مقاومتی که تنها راه رهایی از وابستگی های غربی و شرقی است ،  فقط و فقط در گرو نماز است ؛ نمازی که خشنودی الله و رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلّم را در بر دارد .

اگر امروز جهان در وحشت و وحشیت گرفتار است حاصل بی نمازانی است که از نماز و روح و خواسته ی نماز بی بهره اند و دست الهی در نماز آنان نیست تمام جرم و جنایات و خیانت ها ریشه در بی نمازی و نماز بی روح انسان ها دارد .

با این وصف نماز و نماز جماعت تنها راه رهایی و غلبه است آنچه امروز دشمنان بشریت از طریق امواج ماهواره ای و اینترنتی در اشکال گوناگون دنبال آن هستند اگر بگوییم فقط برای باز داشتن از نماز است سخن گزاف نگفته ایم و بر تمام انسان ها مخصوصاً بر متولیان امر تعلیم و تربیت فرض است که برای ناکامی دشمنان بشریت ؛ قیام کنند و به اقامه ی نماز بپردازند و بکوشند و در این راه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزند اگر می خواهند در هر دو دنیا در صف مجاهدان فی سبیل الله قرار گیرند و از ثواب دنیوی و اخروی آنان بی بهره نمانند ؛ به نماز و نماز جماعت قیام کنند و اقامه ی نماز جماعت را در تمام دروس و موضوعات سرلوحه ی عمل خویش قرار دهند که تمام پیشرفت در هر موضوعی که باشد در زیر سایه ی نماز جماعت است . نماز جماعت مردم را بسان ید واحد در می آورد و کام تا گام دشمن را می سوزاند . چشم دشمن بر نماز های جماعت است هر قدر نماز های جماعت پر رونق و پر جمعیت باشد به همان اندازه دشمن از مواضع خود عقب خواهد نشست و آرمان های انسانی محقق خواهد شد اگر سیلی از شبهات برای نماز به وجود آورده اند همه و همه دسیسه ی دشمن است تا به هر نوعی شده است اجازه ندهد وحدت یقینی مومنین انجام بگیرد و هیبت و عظمت خود را نشان دهد و امید دل ستم دیدگان و ستم زدگان دشمنان بشریت باشند . بر مؤمنین بالاخص بر همکاران و معلمین فرض الهی است که برای شکست دشمنان تلاش نمایند و در کلاس ها و درس ها و خانواده ها نماز و نمازجماعت را با هر زبانی که شده تبلیغ نمانند و به نماز جماعت فرا خوانند . اگرکمترین افت تحصیلی در فرزندان وجود دارد همه و همه در زیر سایه حواس پرتی هایی است ؛ حواس پرتی هایی که خواست دشمن است . دشمن می خواهد با بهم زدن تمرکز حواس نوجوانان و جوانان آنان را از دست یابی به خواسته های الهی یعنی عزت و سعادت بازدارند و گوشه گیر نمایند و خواسته و ناخواسته آنان را عمله ی خود قرار دهند و در جهت خواست شوم خود بهره برداری نمایند این نماز جماعت است که تمرکز حواس ایجاد می کند و انسان را با دریایی از روابط صحیح و پیش برنده ی اجتماعی مواجه می سازد و گوشه گیری را از او می زداید و دست دشمن را خالی می گذارد .

بر معلمان کریم است که با کرامت خویش در مدارس و مراکز تعلیم و تربیت راه را بر نماز جماعت هموار سازند و با حفظ نقش الگویی - الهی خود در نماز های اول وقت همراه با دانش آموزان ، صفوف اول نماز جماعت را شکل دهند و حیله های دشمنان را در نطفه خنثی سازند و امید دانش آموزان را در درس و بحث قوت بخشند و از هدر رفت استعداد ها جلو گیرنمایند که کار معلمان شغل انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین است . ان شاء الله تبارک و تعالی 

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

 تاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 7:9 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم

استان آذربایجان شرقی

با امام خامنه ای

باید اتکاء بودجه کشور به نفت قطع شود .

دشمن با اصل انقلاب مخالف است و حتی با قبول دیکته‌های آن در مسئله هسته‌ای نیز تحریم‌ها برداشته نخواهد شد .

اگر بنا بر تحریم باشد، ملت ایران هم می‌تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد (۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۳:۵۱)  

حضرت آیت الله امام خامنه ای رهبر صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، ضمن تشکر و قدردانی فراوان از حضور پرشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، در سخنان مهمی، به تشریح شرایط اقتصادی کشور و همچنین راهکارهای علاج مشکلات، بویژه ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداختند و با اشاره به شاخ و شانه کشیدن ها و شرط و شروط های آمریکا و تحریم های جدید اعمال شده از سوی اروپا تأکید کردند: ملت ایران همواره نشان داده است که اراده قوی دارد و در موضوع تحریم ها هم ملت ایران می تواند، این توطئه را ناکام بگذارد. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان خود با اشاره به گزارش های دقیق درخصوص راهپیمایی ۲۲ بهمن مبنی بر حضور بیشتر و باشکوه تر مردم در راهپیمایی امسال نسبت به سال قبل، گفتند: زبان من برای تشکر از ملت بزرگ ایران، و توصیف حضور مردم در راهپیمایی واقعاً قاصر است. ایشان به هوای سرد و بارانی در برخی شهرها و همچنین طوفان خاک در اهواز و خوزستان اشاره کردند و افزودند: در این شرایط و با وجود گذشت ۳۶ سال از انقلاب، حضور امسال مردم در راهپیمایی، باشکوه تر و با عظمت تر از گذشته بود و این، در دنیا بی نظیر است. رهبر انقلاب اسلامی دلیل اصلی شکوه و عظمت راهپیمایی ۲۲ بهمن را، حضور مردمی در صحنه و محول شدن امور بدست مردم دانستند و خاطرنشان کردند: در هر زمان که در مسائل کشور، حضور مردمی وجود داشته است، ما این چنین معجزه ای را همواره مشاهده کرده ایم. حضرت آیت الله خامنه ای با تعمیم این قاعده کلی به مسائل اقتصادی، و تأکید بر لزوم حضور برنامه ریزی شده مردم در عرصه اقتصادی و استفاده از ظرفیت های مردمی، به تبیین دلایل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند و گفتند: یکی از مهمترین این دلایل، برنامه ریزی قدرتهای استکباری بعد از پایان جنگ تحمیلی، برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قطب اقتصادی تأثیرگذار در منطقه و جهان است. ایشان افزودند: غربی ها و عمدتاً آمریکاییها، با برنامه ریزی و با استفاده از شیوه های مختلف اقدام به کارشکنی در طرحها و فعالیت های بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و دور زدن ایران در خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط زمینی و هوایی و خطوط شبکه های ارتباطاتی کردند و عملاً  سال ها پیش از قضایای هسته ای، تحریم بی سر و صدایی را آغاز کردند که این مقابله اقتصادی تا به امروز ادامه داشته است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بنابراین در تحلیل شرایط و مشکلات اقتصادی کشور، نباید برنامه ریزی دشمن را که آمریکا و چند کشور اروپایی دنباله رو آن هستند، نادیده گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه باید در مقابل برنامه ریزی بدخواهان به گونه ای تلاش شود که ضربه دشمن، تأثیرگذار نشود و یا کم اثر شود، افزودند: علاوه بر برنامه ریزی مستمر و گسترده جبهه استکبار، اقتصاد کشور از دو اشکال بزرگ «نفتی بودن» و «دولتی بودن» نیز به شدت رنج می برد. ایشان خام فروشی نفت و صرف آن در امور جاری کشور و استفاده نکردن از فرآورده های گسترده ناشی از ارزش افزوده نفت را، میراث شوم رژیم طاغوت و خسارتی جبران ناپذیر خواندند و گفتند: این روش، آسان ترین راه پول درآوردن است که برخی از مسئولان در طول زمان های مختلف، ترجیح دادند از این پول آسان، استفاده کنند. رهبر انقلاب اسلامی درخصوص مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور نیز به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در چندین سال قبل، و تأکیدات مکرر برای اجرای این سیاستها اشاره کردند و گفتند: مسئولان انصافاً تلاش می کنند اما این تلاش ها کافی نیست و باید یک نفَس جدیدی به تلاش های اقتصادی دمیده شود. حضرت آیت الله خامنه ای ۲۹ بهمن را مصادف با اولین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانستند و تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی که برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیرتحریم ضروری است، به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور بگونه ای ساماندهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد. ایشان افزودند: اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت های مردمی و تولید داخلی برنامه ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی گیریم و دچار نگرانی نمی شویم. رهبر انقلاب اسلامی یکی از لوازم اصلی و مهم خروج از اقتصاد نفتی را، قطع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت دانستند و خاطرنشان کردند: باید به این نقطه برسیم و معتقدم این کار سخت را می توان با همت و با اعتماد به مردم و جوان ها و سرمایه های داخلی و بالاتر از همه، با اعتماد به خداوند متعال که وعده نصرت داده است، انجام داد. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی از راههای قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می کنند مرتکب جرم می شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می شوند. ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانستند و افزودند: مسئولان مالیاتی برنامه ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده اند که باید با کمک مردم، هرچه سریعتر اجرایی شوند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از نکات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، ارتقاء بهره وری است، خاطرنشان کردند: ارتقاء بهره وری عبارت است از کاهش هزینه تولید و بالا بردن کیفیت. حضرت آیت الله خامنه ای برنامه ریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها و منابع داخلی را یکی دیگر از راههای برون رفت از مشکلات اقتصادی برشمردند و در ادامه چند نکته را متذکر شدند. استفاده از تولیدات داخلی اولین نکته ای بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاههای دولتی باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند. حضرت آیت الله خامنه ای در بیان نکات دیگر، به لزوم پرهیز از اسراف و جلوگیری از تضییع منابع عمومی، تکیه بر شرکتهای دانش بنیان و مبارزه جدی با قاچاق اشاره کردند و افزودند: برای حل مشکلات اقتصادی، این کارها باید انجام شود. ایشان خاطرنشان کردند: در این سالها، هشدارهای زیادی داده شده و تلاش های بسیاری هم انجام شده است اما نه آن هشدارها کافی است و نه آن تلاشهای مسئولان. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم تلاش های جدی تر و کمک گرفتن از ظرفیت های مردمی، افزودند: ما می توانیم در مقابل هیاهو و اقدامات دشمنان در موضوع تحریم ها ایستادگی کنیم و هدف های آنها را ناکام بگذاریم. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: اگر اقدامات لازم و تلاشهای جدی تر را در عرصه اقتصادی انجام ندهیم، نتیجه همان می شود که اکنون دشمن برای موضوع هسته ای ما شرط و شروط می گذارد و بعد هم می گوید، اگر قبول نکنید، تحریم می کنم! ایشان با اشاره به استفاده حداکثری جبهه استکبار از حربه تحریم علیه ملت ایران، تأکید کردند: هدف اصلی آنها از این اقدامات، تحقیر ملت ایران و متوقف کردن حرکت عظیم ملت و نظام اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است و من معتقدم حتی اگر در مسئله هسته ای نیز  همان خواسته هایی را که آنها دیکته می کنند، قبول کنیم، باز هم تحریم ها برداشته نخواهد شد زیرا انها با اصل انقلاب مخالفند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های بسیار بالای جوانان بخصوص دانشجویان بسیجی، در مسائل کشور و پیشبرد اهداف انقلاب، به تهدیدهای دولت زورگو و قلدر امریکا و تحریم های جدید دنباله روهای اروپایی آن اشاره کردند و گفتند: اگر بنابر تحریم باشد، ملت ایران هم می تواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: ملت ایران اراده بسیار قوی دارد و جمهوری اسلامی، در هر مسئله ای که وارد شده است، عزم راسخ خود را نشان داده است. ایشان مقابله جدی ایران با داعش را یک نمونه از این اراده قوی برشمردند و با اشاره به دروغ گویی و تزویر آمریکا و همپیمانانش برای مقابله با این گروهک تروریستی، خاطر نشان کردند: آمریکایی ها به وزارت امور خارجه ما نامه نوشتند و گفتند، ما از داعش حمایت نمی کنیم اما چند روز بعد تصاویر کمک های نظامی آمریکا به داعش منتشر شد. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶، پیشرو بودن، موقعیت شناسی، عمل در لحظه نیاز، شجاعت و ایمان واقعی را از ویژگیهای برجسته مردم آذربایجان و تبریز در مقاطع مختلف برشمردند و از شخصیت آیت الله مجتهد شبستری به عنوان روحانی مجاهد و با بصیرت تجلیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب و کشور هستند، در پایان تأکید کردند: بدون تردید ملت ایران در آینده نه چندان دور در قله های شرف و افتخار خواهد ایستاد. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، در سخنانی با اشاره به حماسه بزرگ ملت ایران در ۲۲ بهمن امسال، تاکید کرد: مردم غیور آذربایجان در مواقع و عرصه‌های حساس تاریخ انقلاب، به‌ویژه در قیام ۲۹ بهمن ۵۶ از استقلال و تمامیت ارضی کشور حراست کرده اند و در به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی نقش مؤثری داشته‌اند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مردم فهیم آذربایجان با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیری که در عرصه علم و صنعت و التزام به ارزش‌های اسلامی دارند، آمادگی دارند همچون گذشته جزء پیشگامان شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی باشند.

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبریتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ | 22:44 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]
استاندار استان آذربایجانشرقی :
 
وام دار هیچ شخص و گروهی نیستم .
 
کد مطلب : 15175تاریخ انتشار: پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۷
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه هیچ گاه به دنبال آمدن به این سمت نبوده ام، گفت: در پذیرش این سمت وام دار و بدهکار هیچ شخص و گروهی نیستم.
 
به گزارش اهراب نیوز، اسماعیل جبارزاده در دیدار با مسوولان ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: فقط به خاطر دینی که به مردم شریف آذربایجان دارم، این مسؤولیت را پذیرفتم.

وی اضافه کرد: دغدغه و وظیفه اصلی ما عمل به شعارهای دولت تدبیر وامید و تحقق تمام و کمال وعده های این دولت است و با قصد قربت در این میدان وارد شده ایم.

جبارزاده با بیان اینکه وظیفه ام تحقق شعارهای دولت است، گفت: این امر جز با همراهی معتقدان به جریان تدبیر و امید میسر نیست و ما مصمم هستیم با تمام قدرت و با پشتوانه حمایت یاران این دولت در این مسیر قدم برداریم.

وی ضمن پاسداشت حماسه ۲۴ خرداد که در پرتو عنایات الهی و فهم و شعور مردم اتفاق افتاد، افزود: خوشبختانه در این انتخابات و در سایه تلاش ستادهای تدبیر و امید، برنامه های حجت الاسلام روحانی مورد قبول مردم قرار گرفت و این موفقیت حاصل شد.

جبارزاده گفت: همواره در مقابل تغییر، مانع ایجاد شده و امروز هم شاهدیم که برای دولتی که هنوز سازماندهی کامل نشده مسایلی ایجاد می شود، لذا باید همانند رهبر معظم انقلاب از سیاست های دولت در مقابل این هجمه ها به شکل منسجم و هدف دار حمایت شود.

وی گفت: ما به همراهی و حمایت تمام کسانی که معتقد به سیاست های دولت تدبیر وامید هستند نیاز داریم و با آغوش باز از آنها استقبال می کنیم.
 
 
نظز داده شده :
 
کمال بارعی
۱۳۹۲-۰۹-۰۲ ۰۰:۲۷:۵۹
مردم هم همین انتظار را دارند چون یکی از علل ناموفقیت مسئولین ، وام دار بودن آنان به گروه ها است همین امر باعث می شود آنان برخی افراد ضعیف اما بله قربان گوی گروه ها را در مناصب قرار دهند که این افراد به لحاظ ناتوانی نمی توانند انتظارات نظام و مردم را بر آورد سازند و سرانجام ناکارآمد را در کارنمای مسئولین رقم می زنند . در تحقق وام دار نبودن در مرحله ی عمل و به کار گیری افراد توانمند صاحب نظر و صائب نظر برای استاندار محترم آرزوی موفقیت داریم .
کمال بارعی

منبع : اهراب نیوز

 تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ | 18:42 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

« قیام 29  بهمن تبریز پایداری آذربایجان بر شعائر الله »

یک قیام و حرکت زمانی الهی است که عوامل موثر در آن نیز صبغه ی الهی  داشته باشد و از شاخصه ی الهی برخوردار باشد یعنی آغازش مأذون به اذن الله و متیمن به هدایت الله و هدفش الهی بوده باشد . چنین قیامی ، شکست ندارد و کمر هر شکستی را می شکند . صحنه صحنه ی آن پیروزی و ماندگاری است .

مردم تبریز وآذربایجان به لحاظ جامعیّت دینی همیشه در کانون توجهات جهانی بوده و هست . این مردم به لحاظ تأکید و پایداری بر شعائر الله ، پتک هلاکت برپیکراستبداد صغیر و حاکمیّت طاغوت و مظاهر فساد کوبیدند . با اطاعت از امام خمینی رحمة الله تعالی علیه جریان ها و فتنه ها را پشت سرگذاشته ، هشت سال جهاد و دفاع مقدس را با مجاهدت ها و جانفشانی ها آکندند و رشادت ها نشان دادند . 9 دی را با ولایت امام خامنه ای دامت برکاته و هدایت عمار زمان حضرت آیت الله مجتهد شبستری دام عزه العالی قافله سالار شدند و بساط فتنه و فتنه ای های تازه را درهم پیچیدند و امید حامیان غربی _ صهیونیستی _ وهابی آنان را به خاک مذلت نشاندند آنان که مخالفان خود را شیعه می نامند و نابودی شیعیان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را وجه ی همت و نقشه ی راه  خود قرار داده اند . بدینسان مردم تبریز و آذربایجان در تاریخ حیات انسان صحنه های بی نظیر و ماندگاری می آفرینند .

قیام مردم تبریز بلحاظ صبغه ی الهی و مؤید به تاییدات وحی و وحیانیّت پیروزی حتمی را نوید داده وهلاکت ظالمان را رقم زده است .

قیام مردم تبریز اسوه و نوری است که جریان و سریان خواهد یافت و توقف نخواهد داشت . سنگ محک و زیرین و هموار گر هر قیامی خواهد بود که رهایی از یوغ طاغوتیان را صلا می دهد . استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی را از دل ها به زبان ها جاری می سازد و می کوشد آن را جامه ی عمل بپوشاند . واژه ای بنام شکست و سستی و توقف در قاموس آن راه ندارد  .

قیام 29 بهمن 1356 مردم تبریز ، تعظیم شعائر الله است که یدالله در آن متجلّی است . مسجد که بیت الله است کانون آن می باشد ، اجتماعش حول دعوت و ندای وحیانی است که روحانیّت معظّم و معزز چون حضرت آیت الله شهید قاضی طباطبایی قدس الله نفسه الزکیة شاخص وپیشرو آن است . جهتش ترویج شعائر الله است « ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ . الحج /32  »آرى، كسانى كه شعائر الهی را بزرگ مى‏شمارند كارشان نشان پرهيزگارى دلهايشان باشد. یعنی شهدای 19 دی 1356مردم شریف قم است که متعلم به تعلیم مداد العلمایند و با جان خود به وفای عهد الهی کوشیده اند و در جهاد با طاغوتیان جانشان را با الله تبارک و تعالی معامله کرده اند « وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ . البقرة/ 207 »  كسى ديگر از مردم براى جستن خشنودى الله جان خويش را فدا كند. الله بر اين بندگان مهربان است. هدفش استقرار حاکمیت الهی است که عبادت الله تبارک و تعالی وشکستن مظاهر شرک و بت پرستی محور و اساس آن است « صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ البقرة/138 »  اين رنگ الله است و رنگ چه كسى از رنگ الله بهتر است ما پرستندگان او هستيم ‏ .

با وجود این ، جای شکّی در پیروزی این قیام وجود ندارد « وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ المائدة /56 » و هر کس الله و رسولش و مؤمنان را ولىّ خود گزيند، بداند كه پيروزمندان گروه الله هستند. « وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ . الصافات/ 173 » و لشكر ما خود غالبند. امام خمینی رحمة الله تعالی با دیدی ملکوتی و ضمیری روشن که « الْمُؤْمِن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّه‏» می فرمایند :

« من به شما اهالی معظّم آذربایجان نوید می دهم، نوید پیروزی نهایی. شما آذربایجانیان غیور بودید كه در صدر مشروطیت برای كوبیدن استبداد و خاتمه دادن به خودكامگی و خودسری سلاطین جور به پا خاستید و فداكاری كردید. »

قیام تبریزی با بارقه ی قمی ، قیامی است از مسجد که دریای قیام ها را به راه می اندازد و تعالیم دین مبین اسلام را از مساجد و حوزه های علمیه به عرصه ی جامعه جریان و سریان می دهد و به سیره و سیطره ی طاغوتیان پایان می بخشد و بستر تحقق منویات دین را فراهم می آورد . جهان شمولی و جامعیت دین به فراخنای هستی و عالمیان را ثابت می کند که دین اسلام برای تمام هستی است و همه ی هستی را در برمی گیرد و محدود به مرز خاکی ، آبی ، هوایی ، جنسی ، رنگ و زبان نیست . « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ‏ آل‏عمران /19 » هر آينه دين در نزد الله دين اسلام است. و با تکیه بر دین سلامت ، سعادت ، جاودانگی وکمال تمام ابنای بشر ندا می دهد .

قیامی که حیات حقیقی ، عزت و امنیت انسان ها را در گرو عملی شدن تعالیم دین می داند و جامه ی عمل پوشاندن به فرامین حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین را با اطاعت ازروحانیّت وجه ی همت خود قرار می دهد و در تحقق آن از هیچ تلاش و جانفشانی فرو گذاری نمی کند .« وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتينَ البقرة /238 »و مطيعانه براى الله قيام كنيد. از آنجاییکه چنین خواستی خالص و مبارک ، بسادگی و راحتی به دست نمی آید ، مردم  در 29 بهمن 1356 با خون ناب که خون دل عزیزترین عزیزان باشد به تحقق خواست الهی قیام می کنند . و با خون تازه و خالص از بیت الله پاسداری می کنند و به تعظیم شهدا می پردازند و حاکمیت دین را پی می گذارند. حاکمیتی که حکومتش باید پرچم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلّم را به دست گیرد و نور حیات را در دل جهانیان بتاباند و خط مقدم جهاد با ستمگران باشد . اگر کمترین ناپاکی در ریشه و بنیان آن رخ دهد یارای ایستادگی نخواهد  داشت و تاب تحمل توطئه ها ، کودتاها و شیطنت هارا نخواهد آورد .

قیامی که مکتب دین را از مکتب خانه ی عبادی – سیاسی مسجد چون مسجد قزللی تبریز گشود که امام خامنه ای دامت برکاته درسش را درس « هوشیاری و درک موقعیت _ جرأت اقدام و نترسیدن از سختی ها و خطرها _ و ایمان و امید به آینده  » تعریف و تبیین کردند. و از منظر آیت الله مجتهد شبستری نماینده ی محترم ولی فقیه دراستان آذربایجان و امام جمعه محبوب تبریز ادام الله عزّه العالی ، برگ زرینی است که مایه ی مباهات وافتخارآذربایجان است .

مردم غیور و همیشه پای پیمان آذربایجان « آذربایجان اویاخدی    انقلابا دایاخدی » برای تجدید و تکمیل عهد و افزودن بر برگ های زرین حیات خود ، در تجلیل از قیام ثقلینی 29 بهمن تبریز هر ساله با امام خامنه ای دیدار می کنند تا از محضر ایشان درس وتفسیر جدید و تدبیرهای مدبرانه در اطاعت از امامت و ولایت اخذ نمایند .

شیطنت ها و جنگ نرم دشمن تکنولوژیکی شده است . این جنگ در فضای مجازی طراحی وفرماندهی می شود و با موج و امواج هدایت می گردد و باورهای ضد فساد و استکباری را نشانه رفته است و به ترویج فساد می پردازد ، هوشیاری  از جنس29 بهمن تبریزی را می طلبد که با تعظیم هر چه بیشتر شعائر الله ، دامن شیطنت ها ی تکنولوژیکی را جمع کند . اطاعت از ولیّ زمان حضرت امام خامنه ای شاخص این هوشیاری و حرکت بشمار می رود . هر گونه تخظی از منویّات ولیّ فقیه ، همکاری و بازی در زمین دشمن بوده و سربازی جنگ نرم دشمن است . باید فرموده ی رسول الله محمّد مصطفی  صلی الله علیه و آله وسلّم را نصب العین قرار داد « إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض‏ » ، من دو چيز گرانبها را در ميان شما مى‏گذارم، و تا زمانى كه به آنان تمسّك جوييد گمراه نشويد: كتاب الله و عترت من ، و آن دو از هم جدا نمى‏شوند ، تا در حوض بر من وارد شوند ؛ و به حبل الله المتین و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین چنگ زد و از تقرقه پرهیز داشت و به هوشیاری و بصیرت الهی خویش افزود . با ذکر امام و شهدا ، دشمنان را رصد کرد و اشکال ، رنگ هاوراه حیله های آنان را شناخت وبا پایداری بر شعائر الهی ، مظاهر امید نا اهلان ونامحرمان را درهم کوبید و خواب های آشفته ی مثلث شوم غربی _ صهیونیستی _ وهابی را تعبیر ناشده باقی گذاشت .

ان شاء الله تبارک وتعالی                                                                           

کمال بارعی –  تبریز

bareei.k@gmail.comتاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ | 15:15 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]
آیت الله خاتمی در جمع مردم تبریز:

این حضور و این اجتماع یعنی کشور اسلامی و اجرای احکام اسلامی خواست مردم است

امام جمعه موقت تهران گفت: حرف اول و آخر حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تجدید بیعت با نظام و رهبری و اتحاد و انسجام ملی است، این روز بزرگ جشن ملی به معنای دقیق کلمه است.

به گزارش تبریز بیدار ،  آیت الله سیداحمد خاتمی روز چهارشنبه در اجتماع راهپیمایان بزرگ 22 بهمن مردم در تبریز اظهار کرد:هدف ملت ایران از اجتماع بزرگ در این روز تجدید میثاق با آرمان های امام و رهبری است که 36 سال پیش انقلاب کردند و امروز نیز با حضور خود تا آخرین نفس پای آن محکم ایستاده اند.

 

وی اضافه کرد: این مردم لبیک گویان به منویات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بار دیگر حضوری چشمگیر در راهپیمایی 22 بهمن داشته و حماسه ای جدید خلق کردند که معنای آن این نکته مهم است که ما دل داده دین و پیغمبر اکرم(ص) هستیم و یک صدا شعار ' لبیک یا رسول الله ' سر می دهیم.

 

آیت الله خاتمی دیگر بیعتی که این حضور موید آن است را بیعت با کشور اسلامی اعلام کرد و گفت: این حضور و این اجتماع یعنی کشور اسلامی و اجرای احکام اسلامی خواست مردم است.

 

وی بیعت با ولایت فقیه را از دیگر دستاوردها و اهداف این حضور حماسی دانست و افزود: همه مردم برکات ولایت فقیه را دیده اند و می دانند که اصل رکین این انقلاب ولایت فقیه بوده و است و مردم آمده اند اعلام کنند 'حرف ما حرف ولایت و موضع ما موضع ولایت فقیه است '.

 

امام جمعه موقت تهران تکرار شعار ' این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده' را بیعت با ولایت فقیه تبیین و یادآوری کرد: این شعار بدین معنی است که خارجی های مغرض و ناآگاهان داخلی بدانند، جان و گوشت این ملت با ولایت فقیه آمیخته است و از آن جدا نخواهد شد و مهر تایید این ادعا شعار 'ما همه سرباز تواییم خامنه ای، گوش به فرمان توایی ام خامنه ای' است.

 

آیت الله خاتمی گفت: دنیای استکبار برای مقابله با اسلام خیز برداشته و آذربایجانی های غیور که عشق شان به کشور و ولایت فقیه با حضور در این راهپیمایی اثبات شده است، اتمام حجت خود را اعلام کرده و می گویند تا آخرین قطره خون خود از ایران اسلامی دفاع خواهند کرد.

 

وی با بیان اینکه در روزهای گذشته مسوولان آمریکا یاوه گویی های بسیاری کرده و در پی تحقیر ملت ایران هستند، یادآوری کرد: این در حالی است که ملت ایران با حضور خود در این راهپیمایی با آنها اتمام حجت کرده و با صلابت اعلام می کند که ' شما توان تحقیر این ملت را ندارید' چرا که استکبار جهانی نمی داند مردم ایران درس غیرت را از حسین (ع) آموخته است و شعارش هیهات من الذله است'.

 

آیت الله خاتمی تاکید کرد: دشمنان با اعمال تحریم ها می خواهند ملت ایران را خسته کنند، ولی ملت بزرگ ایران دشمنان خود را خسته کرده و خود هیچگاه در این راه تسلیم و خسته نشده است.

 

وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای اظهارکرد: مذاکرات هیات ایرانی با 1+ 5 به بخش حساس خود رسیده است چرا که این گروه و در راس آن آمریکا در پی فریب بزرگ بوده و می خواستند در دو مرحله توافق کنند.

آیت الله خاتمی اضافه کرد: این گروه در مرحله نخست قصد داشتند در موضوع کلیات برنامه هسته ای ایران و لغو تحریم ها به توافق برسند، سپس به جزییات پرداخته و در این مرحله کارشکنی کنند.

وی ادامه داد:هوشیاری و آگاهی رهبر معظم انقلاب از این توطئه ها و تاکیدات معظم له بر توافق یک مرحله ای تمام نیرنگ های آمریکا را برملا کرده و نقشه هایشان را نقش بر آب نمود.

آیت الله خاتمی گفت: آگاهی و هشدار معظم له بار دیگر نشان داد که آمریکا پای وعده های خود نایستاده است و می خواهد در مرحله نخست به اهداف خود رسیده و در مرحله بعد کارشکنی کند.

وی با احمقانه دانستن تهدیدات آمریکا مبنی بر اینکه تمام گزینه ها روی میز است، گفت: دشمنان ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس گزینه نظامی را اجرا کرده و در نهایت از ملت بزرگ ایران شکست خوردند و با گذشت 36 سال هنوز از این موضوع درس نگرفته اند.

امروز همگام با ملت بزرگ ایران مردم خطه آذربایجان شرقی نیز در راهپیمایی 22 بهمن حضوری حماسی داشتند.

در این اجتماع بزرگ همچون سراسر کشورمان بر تداوم راه شهیدان و صیانت از آرمان های بلند انقلاب اسلامی تاکید شد.

تصویری/ تبریزبیدار همراه مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه

تبریزبیدار همراه مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه/تصویری /حسین صدیق نجاتی
 
 منبع : تبریز بیدار


تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ | 22:26 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

استاندار محترم آذربایجان‌شرقی:

شکرگزاری نعمت انقلاب خدمت به تعالی آن است .

 

به گزارش نصرنیوز به نقل ازفارس ، اسماعیل جبارزاده پیش از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت آغاز ایام الله دهه فجر در سالن همایش مصلای تبریز اظهار کرد: ایام دهه فجر که امروز در سالگرد آن قرار داریم یادآور برگشت امام راحل از تبعید است که پس از سال‌ها به میهن بازگشتند و عزت و سرافرازی را به این سرزمین بازگرداندند.

استاندار آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: کسانی که سال‌های قبل از انقلاب را به یاد دارند و تاریخ انقلاب را مطالعه کرده‌اند به خوبی می‌دانند که بازگشت امام یک سفر ساده نبود بلکه مظهر مقاومت یک ملت در برابر استبداد بود.

جبارزاده تصریح کرد: برکت وجود امام موجب شکل‌گیری مراحل مختلف انقلاب اسلامی از سال 42 تا 57 شد و پس از بازگشت امام به میهن در مدت 10 روز انقلاب پیروز شد.

وی ادامه داد: پیوند امام و رهبری و پیروزی انقلاب در سایه این پیوند پیام بزرگ انقلاب اسلامی است که برای تداوم موفقیت‌ها این پیوند ادامه یابد.

استاندار آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: دهه فجر فرصتی برای یادآوری نعمت‌های انقلاب اسلامی و قدردانی از رهبری انقلاب بوده و پیام امروز رهبر انقلاب به جوانان غرب موجب غرور و سربلندی است.

جبارزاده لزوم شکرگزاری نعمت انقلاب را یادآور شد و خاطرنشان کرد: ب

اید شکرگزاری عملی خود را برای سربلندی انقلاب و نظام به کار ببریم و همراه با خدمتگزاران نظام انقلاب اسلامی در عرصه کار و تلاش حاضر شویم.

 استاندار آذربایجان‌شرقی یادآور شد: افتخار می‌کنیم که در راس مقام اجرایی کشور روحانی وارسته‌ای حضور دارد که از جنس انقلاب بوده و در عرصه مبارزه با طاغوت و استبداد حضوری پررنگ داشته است.

نظرات درج شده  در نصر نیوز :

شکر و شکر گزاری 
شکر و شکر گزار مراتبی دارد که بسته به معرفت و شخصیتی است که هرموجودی از آن برخوردار است و هرشکری از هر شخصیتی مقبول نمی افتد و شکر و شکر گزاری محسوب نمی شود .بنابراین شناخت مراتب شکر و کوشا بودن در آن خود از نشانه های شاکر بودن است .  انقلاب اسلامی که نعمت عظیم الهی است شکر مخصوص خود را دارد و اگر بخواهیم شاکر باشیم باید مرتبه ی خود را بشناسیم و بسته به مرتبه ی خود قدر آن را بدانیم و شکرش را بجا آوریم و الا ناسپاسی کرده ایم و سرنوشت و فرجام کار ناسپاسان نیز در طول حیات بشری تعریف شده است . برای نجات از سرنوشت بد ناسپاسان باید مرتبه ی خویش را بدانیم و نسبت به آن عمل نماییم . برای این منظور باید قاعده را رعایت نماییم و براساس قاعده رفتار داشته باشیم و گرنه حق نعمت را بجا نیاوردیم و بدفرجامی در انتظار ما خواهد بود .  آحاد مردم باید شکرگزار انقلاب اسلامی باید باشند و به شکرآن بکوشند و بارزترین نشانه ی آن اطاعت از امام است و تلاش و تأکید بر عملی شدن خواسته های امام است این مرتبه ای از شکر است .  مرتبه ی دیگر آن بر مسئولین است که امام و خواسته هایش را سرلوحه و وجه ی همت خود قرار دهند و بر آن مسیر و خط حرکت کنند و اجازه ی تخطی و انحراف ندهند و با تمام توان بر محقق شدن آن بکوشند و ساز وکارهای لازم را تدبیر نمایند و خستگی را خسته سازند و از دادن میدان به نااهلان و نامحرمان بپرهیزند و ندهند که نه تنها از ساز وکارهای آن شمرده نمی شوند که سرباز و یاری رسان جبهه مخالف نیز هستند واین شکریی است که سزاوار مسئولین است که علاوه از شکر آحاد مردم ،  شکر خاص خود را دارند و الا شاکر محسوب نخواهند شد .                             
12:12:07    1393/11/13                
کمال بارعی
 
                                                                                                                                                                
 
شما احیانا قصد شرکت در انتخابات مجلس را ندارید؟                                                            
14:20:13    1393/11/13                                
صابیر                                
  
منبع : نصر نیوز

 تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ | 21:22 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]
 

باسمه تعالی

عروسی با عزم و نشان کار و تلاش

«کامیون» ماشین عروس «برادران باجناق» در ورزقان 

 

به گزارش خبرگزاری فارس از ورزقان، دو برادر به نام‌های منصور و نادر قاسم‌پور 27 و 28 ساله با دو خواهر 17 و 19 ساله در روستای «فرخران» ورزقان با تزئین کمپرسی اسکانیا قدم به آغاز زندگانی تازه گذاشتند.

این دو برادر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ورزقان گفتند:ما دو برادر از دوران کودکی با هم درس می‌خواندیم و با هم کار می‌کردیم و به همدیگر علاقه وافری داریم، به همین خاطر تصمیم گرفتیم هیچ وقت از همدیگر جدا نشویم سال گذشته در یک تصمیم اقدام به ازدواج با دو خواهر کردیم.

منبع :

وبلاگ 24

ورزقان نیوز1

 تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ | 21:8 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

خواسته ی معلمان خواسته ای بحق و بجاست .

خواسته ی معلمان شریف خواسته ای بحق و بجاست و اینکه حقوق معلمان فراموش شده است یک امر مسلّم می باشد .

جفای خود نمایان طبیب نمااز علل فراموش شدن حقوق مسلم معلمان است .  

معلمان با شأن و منزلت وحیانی که دارند برای تحقق و برآورده شدن حقوق مسلّم و فراموش شده ی خود نه قهر می کنند و نه تحصن .  چون این دو با فلسفه ی وجودی و مأموریت و انگیزه ی الهی او سازگاری ندارد و جمع نمی شود . شرح صدر او بی کران تر از هر دریای بی کرانی است که قهر و تحصن کم ظرفیتی و خود ناچیز انگاری بتواند پای به وادی مقدس آن بگشاید و موج آفرینی کند .  

و نه کنار می ایستند چون حیات حقیقی و متعالی هر جامعه ای در گرو علم است و معلم عهده دار آن می باشد . نمی توان سخن ازجامعه باشد و معلم در کنار قرار گیرد . هر چند باشد کسانی که به هوای نفس ، قدر ندانند و بخاطر حاشیه نشینی عقلشان ، معلم و کار الهی وعظیم  او را ناچیز بشمارند و چشم بسته به توجیهات غیر معقول لب گشایند و به تحقیر و تضییع حق مسلم معلمان بکوشند . 

 نه اجازه ی جفا به دانش آموزان عزیز و خانواده ی محترم آنان را می دهند . چون جفا خاطره ی خوشی برای معلمان  باقی نگذاشته است و از سوی دیگر تعلیم و تربیت برای عدالت و عدالت ورزی است که اساس و هدف معلم می باشد و نباید به احیای حق مسلمی با حق حیات ستیز کرد .

بلکه به ناکامی سوء استفادچی ها و موج سواران بی هنری که محروم کردن جامعه از معلم و معلم از جامعه را وجه ی همت خود قرار داده اند ؛ معلمان  شریف ،حق مسلّم و فراموش شده ی خود را از طریق حضور مستمر در درس و بحث ، قانون ، تصویب قانون و غفلت زادیی پی می گیرند و باند و باندبازان را به عالم خواب های آشفته  و تفسیرها ی نادرست شان  می سپارند . چون  اگر کاری از این سودا گران نا کشیده رنج و خود نما بر می آمد تا بحال انجام می دادند و معلّمان را فراموش نمی کردند .  

به تقدیر از آن معلم صاحب حسن تدبیری که نامه ی سرگشاده به رییس جمهور محترم نوشته است .

 

کمال بارعی

 یکی از همکاران تبریزی آن معلم دارای حسن تدبیرتاريخ : دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ | 12:36 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

 

در تقویت روحی روانی فردی و اجتماعی کوشا باشیم.

مشکل روشنایی و فقدان برق مخصوصاً در ماه های امتحانی از علل و عوامل دلهره و، اضطراب و استرس دانش آموزان و دانشجویان بوده باعث آسیب های روحی و جسمی آنان می گردد. هزینه های انجام یافته را بی ثمر می سازد و مشکلات اقتصادی فردی و اجتماعی را بوجود می آورد و بستر تنش ها را در  آینده ای نچندان دور برای خانواده ها رقم می زنند . راندمان کاری دستگاه های تعلیم و تربیت را پایین می آورد و آنها را ناکارآمد نشان می دهد و به اعتماد عمومی لطمه می زند و خواسته و ناخواسته ناهنجاریهای فردی و اجتماعی و علمی و اقتصادی را فراهم می آورد ویا تشدید می نماید .

بنابراین برهمگان فرض است در مصرف و مدیریت و هدایت نیرو بیش ازپیش دقت نشان دهند و بااستفاده بهینه از نیرو ، وظایف خود را در تقویت وبهبود هرچه بهتر وضعیت روحی روانی فردی و اجتماعی وظایف الاهی انسانی ایفاء نمایند .  تاريخ : دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ | 19:55 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]