باسمه تعالی

حجاب

 

هر آنچه که آسیب ها و تهدیدها را دور سازد ، مرز بین آسیب ها و سلامتی  باشد و مانع به خطر افتادن موجودیّت موجودی با ابعاد وجودی آن گردد .

هرچیزی که خودی و غیر خودی را از هم جدا نماید .

هر چیزی که حائل میان سعادت و شقاوت قرار گیرد وبازدارنه و مانع باشد ، « حجاب » تلقی می گردد .

حجاب نشانه ی معرفت ، بصیرت وغیرت است . هر قدر معرفت به ارزش موجودی بیشتر باشد ، حجاب حساسیّت و منزلت بیشتری خواهد یافت و توجه و ظرافت بیشتری به خود اختصاص خواهد داد . هر موجودی بسته به حساسیّت ها و ظرافت های وجودی و ارزش و جایگاهی که دارد و نقشی که در عرصه ی هستی بر عهده دارد ؛ دارای حجاب و برخوردار از حجاب خواهد بود .

حجاب نشانه ی ارزش دانی و قدر شناسی است . حجاب نشان منزلت شناسی و حفظ منزلت است .

حجاب نشانه ی اوج آزادی است بی توجهی به حجاب و ابعاد آن نادیده انگاری « آزادی » است .

حجاب ظرف وجودی آزادی است . اگر این ظرف بشکند جان آزادی گرفته می شود . جانی برای آزادی باقی نمی ماند . و صحبت از آزادی ، آزادی بی روح خواهد بود که هیچگونه لطافتی در آن نیست بلکه ابزاری برای سرکوب و خشنونت و خون ریزی و خون آشامی است و دسیسه برای سلب آزادی و جنگ با آزادی است .

حجاب از والایی و بالایی شخصیت نشأت می گیرد هر قدر حجاب حساب شده تر باشد ، والایی وبالایی شخصیت را نشان خواهد بود.

حکایت حجاب ، حکایت اهمیت است . حکایت موجویت موجود است .

حجاب از معرفت و بینش انسان به ارزش زندگی و حیات حکایت دارد .

حجاب تمدید حیات است ، تهدید حیات نیست و مایه و پایه ی حیات است .

حجاب جانی تازه به زندگی می بخشد وبه لطافت آن می افزاید و آزادی خاصّ و فراخورشأن انسان را تضمین می نماید .

حجاب از کمال جویی هر موجودی است و کمال جویی نیز در ظرف حجاب نضج می گیرد و نشو نما می یابد . حجاب حس جاودانگی را اشباع و جاودانگی را محقق می سازد .

وجود اتمسفر و لایه ی اوزن در اطراف زمین ، دفاع ودفع تجاوز و شرّ ، مسکن ، منزل ، انواع صندوق ها ، ایجاد حفاظ های گوناگون برای اموال ، دیوار ها ، حصارها در انواع و اشکال گوناگون آن ،  درب و پنجره های چند و چندین جداره ، برج و باروهای بلند با تمام استحکام و عریض و طویلش از روزگاران گذشته ، قفل ها و موانع در اندازه ها ، تعریف رمز های گوناگون تو در تو با پیچیدگی های آن ؛ به کاری گیری دیده بان ها و به کارگرفتن نگهبانان با تجهیزات مدرن از یک سوء و به وجود آمدن تخصص ها در عرصه های مختلف ، کنش ها و واکنش ها ، ده ها و صدها نمونه و نمودی دیگر از حجاب و ضرورت حجاب هستند که ابنای بشر در حفظ و نگهداشت حیات و دارایی ها و داشته هایش از اولین روز حیاتش دنبال کرده و لحظه ای هم از آن غفلت نکرده است و در مرحله و نقطه ای نیز متوقف نیافته است و توقف هم نخواهد یافت و باظهور و بروز ابعاد فکری بشر و عمیق ترشدن شناخت بشر از خود و پیرامونش ، پر راز و رمزتر می گردد و گسترش می یابد .

اگر بواقع و بدون حبّ و بغض های بی منطق به موضوع نگریسته شود ؛ ایجاد حریم ها و حفظ و پاسداشت حریم ها از جدی ترین دغدغه های بشر بوده  و هست و بیشترین مساعی بشری را به خود اختصاص داده و بیشترین تلاش بشر با مؤثرترین کار فکری را در برداشته است و بشر دمی نیز اجازه ی کمترین آسودگی را از این دغدغه به خود نداده است چون ظرف وجودی آزادی و حریّت او بوده و آزادی او را محقق می سازد .

رنج ها و مشقت های ایجاد حائل ها و حجاب ها ، بشر و حتی هر موجود دیگری را به ناله و زجّه نیاورده است و از برپایی آن باز نداشته است . بخاطر لحظه ای که از نامحرمان و نااهلان در امان بوده باشد . آسیب ها و تهدید ها را از خود دور کرده باشد . راه هر گونه رخنه و تجاوز به حریمش را هرچند با فکر ، زبان ، چشم و گوش بوده باشد ، بسته و با آزادی و دلی آسوده زندگی نماید و حقّ و حقوق فردی و اجتماعی خود را پاس بدارد  .

حجاب و حیات لازم و ملزوم یکدیگرند ؛ حیاتی بدون حجاب و حجابی بدون حیات قابل تصور نیست .

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

http://www. bareei. abarblogfa.ir

http://www. bareei. abarblogfa.net


برچسب‌ها: حجاب, سعادت, مانع, دفاع, کمال جویی

تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 0:59 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه  تعالی

یک  بحث  در چندین  سؤال ( ۹ ) 

161- مثل « استخوان خورد کردن یا استخوان شکستن » چگونه تحلیل می شود ؟

162-  « عیسی به دین خود موسی به دین خود » را تحلیل نمایید ؟

163- «  ورود اسلام به ایران  » را توضیح دهید ؟

164 - « بد حجاب » را تحلیل نمایید ؟

165 – « خیانت همسران » چگونه است ؟ جبران و تلافی آن چگونه ممکن است ؟ « خیانت » را با « خیانت پاسخ دادن » را تحلیل نمایید .

166- محرمیت خوانده اند و دوران نامزدی ؟

167- شتردیدی ندیدی را تحلیل نمایید ؟

168- گهی عزت دهد گه خوار دارد . را تحلیل نمایید ؟

کمال  بارعی  –  تبریز

http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.net

 تاريخ : دوشنبه سوم شهریور 1393 | 21:24 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]
 

باسمه تعالی

یک بحث در چندین سوأل ( 8 )

141 – وظیفه ی « نظام  تعلیم و تربیت » در مقابل « جا افتاده ها ی غلط و اپیدمی یافته ها » که « عنوان ملاک و معیار یافته » و « در لای کتا ب ها و سر زبان ها » نیز برای جا باز کرده اند ، چیست ؟

142 -آیا به صرف « عبادت »  و «  ظاهر مؤمنانه » می توان  کسی را « مؤمن » تلقی کرد یا «  اقتضائات عبادت » هم را باید داشته باشد ؟ چگونه ؟

143 – « تقلید » چیست ؟

144 -  انواع « تقلید » چیست ؟

145 – آیا «  تقلید » در تمام عرصه ها جاری و ساری است ؟

146  - تبلیغ « دین » به عهده ی چه کسی است ؟ چرا ؟

147 – برای تبلیغ « دین » چه باید کرد ؟

148 – با توجه به چند بعدی بودن انسان ؛ « حکومت » شایسته و بایسته ی کدام بعد است ؟ چرا ؟

149 – واقعه ی « شقّ القمر » را تحلیل نمایید ؟

150 -  واقعه ی « ردّ الشمس » را تحلیل نمایید ؟

151 – آیا « کشور گشای » به اصطلاح رایج آن در « دین » وجود دارد ؟ چرا ؟

152 -  درستی و نادرستی این سخن « ما مسلمان زوریم و به زور شمشیر مسلمان شده ایم » را تحلیل نمایید ؟

153 -  « تنبیه و کتک کاری » در نظام تعلیم و تربیت « سیلی استاد به از مهر پدر » ، کتک از بهشت آمده !!! » را تحلیل نمایید ؟

154 -  «  نبوت » و « امامت » را توضیح دهید ؟

155 -  « اتحاد » به معنی « کتمان حق » نیست بلکه تبیین هر چه بیشتر « حق »  است تا اختلاف برداشته شود . تحلیل نمایید ؟

156 -  محدوده ی ازدواج

157-  « زبان » ابزار است یا هدف ؟

158 - منشأ اشتباهات انسان ؟

159 -  « نوروز »  و « عید »  در « دین » را تبیین نمایید ؟

160- آیا « دمکراسی » در « دین »  وجود دارد ؟ دمکراسی به معنی کلمه وجود دارد ؟ « مردم سالاری دینی » را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

کمال  بارعی  –  تبریز

  http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.net

 تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 10:45 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

یک بحث در چندین سؤال ( 7 )

121  -  ویژگی  های  «  دین  »  چیست    ؟ 

122  -  انواع  روح  :

123  -  آیا  ورود  حیوانات    به  حرم  ها  معجزه  است    ؟    چرا    ؟ 

124  -  «  یا  ضامن  آهو  »  را  تحلیل  نمائید    ؟ 

125  -  آیا  «  دین  »  مانع  و  مشکل    برای  پیشرفت  است    ؟    یا    مشکلات  و  عدم  پیشرفت  بشر  از  ناحیه  ی  دیگر  است    ؟    پیشرفت  را  چگونه  تتبیین  می  کنید 

126  -  آیا  داشتن  سلاح  های  سلب آسایش  و  حیات  انسانها    ،    نشان  پیشرفته  بودن  است    ؟ 

127  -  پیشرفت  صنعتی  و  تکنولوژی  کسانی  که  دین  حق  را  کتمان  کرده  اند  و  بروز  نداده  اند  و  از  بروز  آن  جلو  گیری  می  کنند  و  ظاهراً  به  دین  حق  پای  بند  نیستند    ،    از  بی  توجهی  به  دین  می  باشد      ؟ 

128  -  کاربرد  «  وای  »  و«  ویل  »  ازنظر«  دین  »  چگونه است    ؟ 

129  -  متن  «  دین  »  چیست    ؟ 

130  -  آیا  کمک  به  مظلومان  عالم  بی  رحمی  و  بی  توجهی  به  اهل  و  مردم  خود  است    ؟    چرا    ؟ 

131  -  ترس  ستمگران  از  چیست    ؟    از  سلاح  های  کشنده  مثل  انرژی  هسته  ای  یا  از  بیدار  شدن    فطرت  انسان ها  ،    چرا    ؟ 

132  -  «  فرزند  خوانده    » یعنی  چه    ؟    ممکن  است      ؟    ازنظر« دین »  چگونه است  ؟  تحلیل نمائید  ؟ 

133  –  در  مورد  اظهار  نظر  زیر  چه  تحلیلی  دارید  :

عضو  فراکسیون  اقلیت  مجلس  هفتم  دیشب  در  جمع  اصلاح  طلبان  استان  زنجان  به  انتقادهای  تند  و  شدید  از  احمدی  نژاد  پرداخت  و  گفت:

زمان  خاتمی  هم  انتقاد  می‌کردیم. 
وی  افزود : 

امروز  هم  انتقاد  می‌کنم .  من  یک  معیار  دارم  آقای  خاتمی  که  ببخشید  ،  امام  حسین  سلام  الله  علیه  هم  فردا  بیاید  اینجا  کابینه  تشکیل  بدهد  ،  براساس  معیارهایی  که  خودم  دارم  و  به  تشخیص  خودم  ،  چون  قسم  خورده‌ام  که  از حقوق  ملت  و  از منابع  ملی  دفاع  کنم  ،    مقلدوار  عمل  نمی‌کنم. 
وی  یادآور  شد: 

اگر  به  این  نتیجه  رسیدم  که  کادر  کابینه  امام  حسین  سلام  الله  علیه  تشکیل  شود  و  از  آن  معیارهایی  که  من  در  نظر  دارم  و  در  قانون  اساسی  آمده  عدول  کرده  ،  کابینه‌  امام  حسین  سلام  الله  علیه  را  می‌کشم  می‌آورم  مجلس .

134  -    . . . . ?

135  -    عزاداری  و  انواع  آن  :

136  –      انواع  عروسی  :

137  –     انرژی  درمانی    ؟ 

138  –     ماهواره  و  فضای  مجازی  و  ابعاد  کاری آنها  :

139 –   بهره گیری از  ماهواره  :

140  -  مثل  «  خواهی  نشوی  رسوا  ،  همرنگ  جماعت    شو  »  با  این  مثل  « وجود  و  جایگاه  تعلیم  و  تربیت  » چگونه  تبیین  و  تحلیل  می  شود      ؟ 

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

http://www. bareei. abarblogfa.ir

http://www. bareei. abarblogfa.net


برچسب‌ها: ضامن, ورود, تبعیت, بارعی, کمال

تاريخ : دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 | 8:53 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

چگونگی بجا آوردن نماز عید فطر

وقت نماز :

وقت نماز عید فطر از اوّل آفتاب است تا ظهر، ولی مستحبّ است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخواند و در عید فطر مستحبّ است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کند و زکات فطره را بدهد و بعد نماز عید را بجا آورد.

نحوه ی نماز عید فطر :

نماز عید فطر دو رکعت است، در رکعت اوّل بعد از خواندن سوره ی حمد و سورة الأعلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلىَ ( 1 ) الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى‏ ( 2 ) وَ الَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى‏ ( 3 ) وَ الَّذِى أَخْرَجَ المَْرْعَى‏

( 4 ) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى‏ ( 5 ) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسىَ ( 6 ) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَْهْرَ وَمَا يخَْفَى‏ ( 7 ) وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى‏ ( 8 ) فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى‏ ( 9 ) سَيَذَّكَّرُ مَن يخَْشىَ‏ ( 10 ) وَ يَتَجَنَّبهَُا الْأَشْقَى

( 11 ) الَّذِى يَصْلىَ النَّارَ الْكُبرَْى‏ ( 12 ) ثمُ‏َّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يحَْيىَ‏ ( 13 ) قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكىَ‏ ( 14 ) وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلىَ‏ ( 15 ) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ( 16 ) وَ الاَْخِرَةُ خَيرٌْ وَ أَبْقَى ( 17 ) إِنَّ هَذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُولىَ‏ ( 18 ) صحُُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسىَ‏ ( 19 )

باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند هر دعایی می تواند بخواند و بهتر است این دعا را بخواند

« اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکبْرِیاءِ وَ الْعَظِمَة وَ اَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ اَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اَهْلَ التَّقْوی وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَلُک بِحَقِّ هذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیداً وَ لِمحَمَّد صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ کرامَةً وَ مَزیداً اَنْ تُصَلِّی عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ اَنْ تُدْخِلَنِی فی کلِّ خَیْر اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ اَنْ تُخْرِجَنی مِنْ کلِّ سُوء اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد صَلَواتُک عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک خَیْرَ ما سَئَلَک بِهِ عِبادُک الصّالِحُونَ وَ اَعُوذُ بِک مِمّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُک الْمـُخْلَصُونَ ».

و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود، بعد دو سجده به جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم بعد از سوره ی حمد و سورة الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ الشَّمْسِ وَ ضحَُئهَا ( 1 ) وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلَئهَا ( 2 ) وَ النهََّارِ إِذَا جَلَّئهَا ( 3 ) وَ الَّيْلِ إِذَا يَغْشَئهَا ( 4 ) وَ السَّمَاءِ وَ مَا بَنَئهَا ( 5 ) وَ الْأَرْضِ وَ مَا طحََئهَا ( 6 ) وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّئهَا ( 7 ) فَأَلهَْمَهَا فجُُورَهَا وَ تَقْوَئهَا ( 8 ) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّئهَا ( 9 ) وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّئهَا ( 10 ) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَئهَا ( 11 ) إِذِ انبَعَثَ أَشْقَئهَا ( 12 ) فَقَالَ لهَُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَ سُقْيَهَا ( 13 ) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّئهَا ( 14 ) وَ لَا يخََافُ عُقْبَاهَا ( 15 )

چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند

« اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکبْرِیاءِ وَ الْعَظِمَة وَ اَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ اَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اَهْلَ التَّقْوی وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَلُک بِحَقِّ هذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیداً وَ لِمحَمَّد صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ کرامَةً وَ مَزیداً اَنْ تُصَلِّی عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ اَنْ تُدْخِلَنِی فی کلِّ خَیْر اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ اَنْ تُخْرِجَنی مِنْ کلِّ سُوء اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد صَلَواتُک عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُک خَیْرَ ما سَئَلَک بِهِ عِبادُک الصّالِحُونَ وَ اَعُوذُ بِک مِمّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُک الْمـُخْلَصُونَ ».

و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده به جا آورد و تشهّد بخواند و سلام گوید.

در قنوت این نماز هر دعایی کافی است، ولی مناسب است این دعا را به قصد ثواب بخواند:

مستحبّات نماز عید فطر

مستحبّ است در نماز عید فطر امور زیر را به امید ثواب پروردگار رعایت کند:

قرائت نماز عید را بلند بخواند.

بعد از نماز دو خطبه بخواند مانند خطبه های نماز جمعه با این تفاوت که در نماز جمعه قبل از نماز و در نماز عید بعد از نماز خوانده می شود (و این خطبه در صورتی است که نماز را با جماعت بخواند).

در این نماز سوره مخصوص شرط نیست، ولی بهتر است در رکعت اوّل سوره «سَبِّحِ اسْمِ رَبِّک الاْعْلی»

و در رکعت دوم سوره «وَ الشَّمْس» بخواند.

در روز عید فطر قبل از نماز عید با خرما افطار کند .

5ـ پیش از نماز عید غسل کند و دعاهایی که قبل از نماز و بعد از آن در کتب دعا آمده بخواند.

در نماز عید بر زمین سجده کند و در موقع گفتن تکبیرها دستها را بلند کند.

بعد از نماز مغرب و عشا در شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر این تکبیرها را بگوید:

«اَللّهُ اَکبَرُ، اَللّهُ اَکبَرُ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَ اَللّهُ اَکبَرُ، اللّهُ اَکبَرُ وَ لِلّهِ الْحَمْدُ، اَللّهُ اَکبَرُ عَلی ما هَدانا».

کمال بارعی  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir 

http://www.bareei.blogfa.com

bareeik@iran.ir

 


برچسب‌ها: نماز, عید, فطر, بارعی, کمال

تاريخ : سه شنبه هفتم مرداد 1393 | 4:48 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

ذات نظام تعلیم و تربیت در دین مقدم بودن و هدایت به عزّت و شادابی  است . تعظیم شعائر الهی نشان تربیت الهی انسان است .

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir 

http://www.bareei.blogfa.com

bareeik@iran.ir


برچسب‌ها: تعظیم, شعائر, الهی, کمال, هدایت

تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 12:56 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

یک بحث درچندین سؤال (  6  )

101  -  «  اسم  شخص  »  را  «کوچک»  و«اسم  خانوادگی  »  را«بزرگ»  اعلام  می  کنند  ؟  این  امردرست  است  یاخیر  ؟  چرا  ؟    

102  -  آیا  «  انتخاب  »  ها  همیشه  درست  است  و  حقیقتاً  انتخاباست  ؟  چرا«انتخاب  درست»  انجام  نمی  گیرد    ؟ 

103  -  انسان  در  هر  حال  و    لحظهدرمعاملهاست  ؟  آیا  اینمعاملات  سوددههستند    ؟  چرا  ؟ 

104  -  مثل  «  کتک  از  بهشت  آمده  است  »  درست  است  یا  نه    ؟    چرا    ؟ 

105  -  تخصص  هایی  مثل  متخصص  چشم  و  گوش  و  حلق  بینی  و  یا  سایر  تخصص  ها  از  منظر  دین  چگونه  ارزیابی  می  شود  ؟ 

106  -  «  سرور  و  شادی  »  در  «  دین  »  وجود  دارد  یا  خیر    ؟    چگونه  به  وجود  می  آید    ؟ 

107  -  برگزاری  «  ارتباط  »  با  کشور  خارجی  از  نظر  «  دین  چگونه  است    ؟ 

108  -  «  کشور  »  از  نظر  «  دین  »  چیست  و  مرز  آن  چگونه  است    ؟ 

109  -  «  جهان  »  از  منظر  «  دین  »  چند  کشور  است    ؟    یا  «  انواع  کشور  »  /  خودی    و  غیر  خودی 

110  -  «  حزب  »  از  نظر  «  دین  »  چیست    ؟ 

111  -  «  تبعیض  »  و  انواع  تبعیض  از  منظر  «  دین  »  چگونه  است    ؟   

112  -  «  مهربانی  »  یعنی  چه    ؟    خاستگاه  مهربانی  کجاست    ؟ 

113  -  انواع  «  عبادات  »  چیست    ؟ 

114  -  اساس  «  مشکلات  انسان  »  به  «  انتخاب  »  او  بر  می  گردد    ؟    توضیح  آن  چیست    ؟ 

115  -  ویژگی  های  هر  یک  از  ابعاد  روحی  انسان  چیست    ؟ 

116  -  برای  الله  تبارک  و  تعالی  به  «  عدد  و  تعداد  نفوس  »  راه  و  طریق  وجود  دارد  .  تحلیل  نمایید  ؟ 

117  -  ویژگی  های  «  یهود  »  در  قرآن    ؟ 

118  -  آیا  هر  آنچه  که  قرآن  به  آن  اشاره  کرده  است  به  معنی  «  درستی  و  حقانیت  آن  »  است    ؟ 

119  -  چه  زمانی  برای  «  تعلیم  و  تربیت  »  مناسب  است    ؟ 

120  -  آیا  می  توان  از  « دین  دیگریی »  تبعیت  کرد    ؟ 

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir


برچسب‌ها: بحث, کمال, دین

تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 9:59 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

یک بحث درچندین سؤال (  5  )

 

81 - الله تبارک و تعالی چه نیازی به عبادات دارد ؟

82 - آیا دین نصب کردنی است ؟

83 - جایگاه « انسان »  در « دین » چیست ؟

84 - هرکس « عقیده ای دارد و محترم است » چگونه تفسیر و توضیح می شود ؟

85 - همه ی ایران برای ایرانیان چگونه توجیه می شود ؟

86 - آیا « دین » صدمه و آسیب می بیند ؟ چرا ؟

87 - آیا « دین » از بین می رود ؟

88 - اگر بخواهید یک بنر در ولادت و شهادت هر یک از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بنویسید ، چه می نویسید ؟

89 - " نه غزه ، نه لبنان ، جانم فداي ايران" ، « تبریز ، باکی ، آنکارا بیز هارا فارسلار هارا » چگونه تحلیل می شود ؟

90 - « یل یاتار  طوفان  یاتار یاتماز حسینن پرچمی » ، « یل یاتار ، طوفان یاتار ، یاتماز تراختور بایداقی »

91 - « اصل دین » یا « اصول دین » یا هر دو ؟چرا؟

92 - انسان نمی تواند سایر موجودات ازجمله خود و فرشتگان و حتی رسولان الله تبارک و تعالی را بپرستد؛ سجده بر خاک و طواف کعبه از عبادات شمرده می شود ؟

93 - « حسینه یئرلر آغلار گؤیلر آغلار » ، « داغلار آغلار  داشلار آغلار » چگونه تبیین می شود ؟

94 - در یک نامگذاری چه اهداف و پیام هایی اتفاق می افتد ؟

95 - از این ( ص )،( س )،( ع ) و ( عج ) منظور چیست ؟ آیا اینها هدف حقیقی را بیان می دارند ؟ چرا ؟ پس چه باید کرد ؟

96 - فرق « امام » و « شاه » و « رهبر » و « پیشوا »چیست ؟ چه برداشتی از اینها می شود ؟ آیا می توان آنها را به جای هم بکار برد ؟چرا؟  

97 - « امام جماعت » درست تر است یا « پیشنماز»  ؟ آیا « پیشنماز »  جامع معنی « امام جماعت » است ؟ چرا ؟

98 - چرا باید « امام جماعت و امام جمعه » گفت و نوشت نه « پیشنماز »  ؟

99 - استفاده از « معانی اصطلاحات » در برخی موارد مخصوصاً در « اصطلاحات دین » چه مشکلاتی در پی خواهد داشت ؟

 100 - « مجهز شدن » به « تجهیزات در سطح دیگران » حتی « پیشرفته تر » را چگونه ارزیابی می کنید ؟ اعم از نظامی و غیر نظامی ؟ 

 

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.irتاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 9:58 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]
 

 

باسمه تعالی

یک بحث درچندین سؤال (  4  )

61 - آیا موسیقی درمانی درست است ؟ چگونه ؟

62 - ابعاد وجودی انسان را نام ببرید ؟

63 - ارزش جسم به چیست ؟

64 - هدف انسان چیست ؟

65 - مراتب روح در انسان چیست ؟

66 - آیا انسان می تواند صدای انواع موجودات را ایجاد نماید چرا ؟

67 - آیا هنر در دین وجود دارد یا خیر؟ کدام هنر ؟

68 - صدای حیوانات را آوردن و ایجاد کردن هنر است یا خیر ؟

69 - انواع شخصیت ها چیست ؟

70 - انسان یاید عدالت داشته باشد تحقق عدالت در چه صورتی است ؟

71 - کدام شخصیت ، زیبنده ی انسان است ؟

72 - برخی در هنگام عصبانیت ، انسان دیگر را با برخی حیوانات مقایسه می کند و بعضاً یاد می نماید آیا این امر درست است چرا ؟ و چه اشکالی دارد ؟

73 - برخی اسامی را نمی توان به انسان قرار داد چرا ؟

74 - هریک از دستگاه های موجود در جسم انسان دارای حق وحقوق است آنها را با ذکر هر دستگاه توضیح دهید ؟

75 - انواع ارتباطات انسان را بنویسید ؟

76 - چرا نمی توان با سایر موجودات هرنوع رفتاری را انجام داد؟

77 - جایگاه « ادوات جنگی »  از منظر « دین » چگونه است ؟

78 - « زبان مادری » یعنی چه ؟

79 - دروغ مصلحت آمیز یعنی چه ؟

80 - چرا نماز را باید « عربی » خواند ؟

 

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.irتاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 9:55 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]
 

 

باسمه تعالی

یک بحث درچندین سؤال (  3  )

 

41 - چرا « تنبیه بدنی »  یا « آزار و اذیت جسمی و روحی » در عرصه ی تعلیم و تربیت نمی تواند وجود داشته باشد؟

42 - آیا احکامی که در بر دارنده ی حد وحدود هستند ؛ مثل قصاص و تازیانه ، خشونت و آزار و اذیت و شکنجه به شمار می روند . چرا ؟

43 - چرا انبیاء و رسولان الهی صلوات الله علیهم اجمعین کمترین اختلافی در هدف و دعوت باهمدیگر ندارند؟

44 - آیا انسان « حیوان ناطق » و « اسب حیوان صاهل » و « الاغ حیوان ناهق » است ؟ چرا ؟

45 - انواع « عرفان » ها را بنویسید ؟

46 - انواع « ازدواج » را بنویسید ؟

47 - چند نوع نگرش می توان نسبت به انسان داشت و کدام درست است؟

48 - انسان ها از نظر هدف چند دسته اند ؟

49 - انواع حکومت و فرق حکومت دینی با سایر حکومت ها چیست ؟

50 - انواع انتخاب و فرق انتخاب دینی با سایر انتخاب ها ؟

51 - آیا میدان دادن  به روح انسانی به معنای نادیده گرفتن سایر ابعاد روحی انسان است ؟

52 - انسان در نوع خود دارای چند نوع حکومت است ؟

53 - آیا دین گریزی امکان دارد ؟

54 - برخی رفتار دینداران را باعث دین گریزی می دانند ؟آیا دینداران چه کسانی هستند و آیا رفتار آنان برگرفته از دین

55 - است که باعث دین زدگی می شود در این صورت آیا آنان باز دیندار تلقی می شوند ؟

56 - انواع حجاب ؟

57 - انواع موسیقی ؟

58 - آیا موسیقی می تواند شیر حیوان را افزایش دهد ؟ چگونه ؟ حجم شیر افزایش می یابد ؟ کیفیت شیر چگونه خواهد بود ؟

59 - آیا مثل « با یک گل بهار نمی شود » می تواند درست باشد ؟ رسوخ چنین تفکری در جامعه چه آثاری خواهد داشت؟

60 - آیا مثل « هر جا بروی آسمان یک رنگ است » درست است ؟ رسوخ چنین تفکری در جامعه چه آثاری خواهد داشت؟

 

 

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

 تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 9:54 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]