باسمه تعالی

دین و زندگی 1 سؤالات درس3

کدامین هدف

1 - انسان چگونه موجودی است  ؟

2 - انسان به دنبال چه هدف هایی است  ؟

3 - منشاء تفاوت انسانها به چیست ؟

4 - برخی هدف ها را بنویسید ؟

5 - داشتن بینش درست چه نقشی در زندگی انسان دارد ؟

6 - رفتار هر کس نشانه چیست ؟

7 - داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟

8 - الله متعال درباره ی دل بستگی ها برخی آدمیان چه می فرماید ؟

9 - ویژگی های هدفهای دنیایی را بنویسید ؟

10 - ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟

11 - پیام های اصلی درس 3 را به ترتیب در چند بند تنظیم کنید .

12 - چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟

13 - آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد ؟

14 - آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد ؟

15 - دل بستگی ها و هدف های دنیایی و اخروی را مقایسه کنید ؟

 کمال بارعی


برچسب‌ها: دین و زندگی1, درس 3, بارعی, کمال

تاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 0:6 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

سؤالات درس 2 دین و زندگی 3

هدایت مستمر

1- علل متعدد بودن رسولان الله را نام ببرید ؟ آیا متعدد بودن انبیاء به معنای متعدد بودن دین است ؟

2- مصونیّت از گناه و خطا در رسولان الله به چه صورتی است؟ توضیح دهید.

3- آیا مصونیت از گناه در رسولان الله به دلیل یک مانع بیرونی است یا با اختیار به سمت گناه نمی روند ؟ توضیح دهید.

4- چرا عصمت در حوزه ی مسئولیت های مربوط به رسالت ضروری است ؟ ( ذکر 2 مورد)

5- عالی ترین درجه ی وحی مخصوص چه کسانی است و به چه معناست ؟

6- از عوامل جاودانگی شریعت رسول اکرم محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلّم « حفظ قرآن کریم از تحریف » را توضیح دهید.

7- معجزه ( اعجاز) را تعریف کنید.

8- اگر الله یک دین برای انسان ها فرستاده است ، پس چرا اکنون ادیان الهی مختلفی در جهان وجود دارد ؟ (ذکر یک مثال)

9 - وحـی را تعریف کنید.

10- از محورهای اصلی برنامه ی دیـن واحـد دو مورد را بنویسید .

11- توضیح دهید چرا قرآن کریم به تکمیل و تصحیح نیاز ندارد ؟

12- حدیث « نَحنُ مَعاشِرَ الاَنبیاءِ اُمِرنا اَن نُـکَلِّمَ النّاسَ عَلیَ قَدرِ عُقولِهِم » به کدام یک از علل آمدن متعدد بودن رسولان الله اشاره دارد ؟

13- ویژگی های دین اسلام که سبب انطباق آن با نیازهای متغیر زمان می شود را نام ببرید .

14- عواملی که سبب شد شریعت رسول اکرم محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلّم جاویدان باشد را فقط نام ببرید .

15- درستی یا نادرستی گزاره ی زیر را با ( ص/ غ ) مشخص کنید.

رسولان الله و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ازچنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی شوند.

۱۶ - آیا تفاوت برخی از تعالیم رسولان الله موجب اختلاف در دین نمی شود؟ چرا؟

۱۷- منظور از فطرت مشترک انسانها چیست؟                 

۱۸-  اگر رسولی در مقام تعلیم و تبیین دین معصوم نباشد چه می شود؟

۱۹-  منظور از اینکه قرآن کریم به تکمیل و تصحیح نیازی ندارد چیست؟ توضیح دهید؟

۲۰-  قرآن کریم منشاء اصلی اختلاف و چند دینی را چه چیزی معرفی می کند؟

جواب انتخابی :

1) لازمه ی استقرار و ماندگاری یک پیام چیست ؟

الف ) به مُبلِّغ بستگی دارد                                       ب) به پیام بستگی دارد 

ج ) به تبلیغ دائمی و مستمر آن پیام بستگی دارد .                 ج) به رشد فکری جوامع بستگی دارد .

2)آیه ی شریفه ی ( و ما ارسلنا من رسول الابِلِسان قومه لُیبیّن لَهُم)

در مورد کدام یک از علل آمدن رسول ان مُتعّدَد است ؟

الف) لزوم استمرار در دعوت  .                             ب) رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام .

ج) از بین رفتن تحریفات تعلمیات رسول ان پیشین .          د)   مورد الف و ج .

کمال  بارعی  –  تبریز

http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.net

 


برچسب‌ها: دین و زندگی 3, درس 2, بارعی, کمال

تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 13:15 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

سؤالات درس 2 دین و زندگی 2

با کاروان هستی

1 -  نظام واحد جهاني چگونه پديد مي آيد ؟

2 -  ارتباط و پيوستگي نظام ها به چه صورت است ؟

3 -  منظور از « رابطه ي عرضي » ميان نظام ها چيست ؟

4 - با ذکر يک مثال ، پيوستگي طولي ميان نظام ها را بيان کنيد .

5 -  فعاليت نظام هاي کوچک هم در خدمت خود اين نظام و هم در خدمت ...................... است .

6 - آيه ي « وَ لِِلّه مُلکُ السَماواتِ وَ الاَرضِِ ....» بيانگر کدام مطلب است؟

7- قرآن«مالکيت» همه ي اشيا را از آن چه کسي مي داند؟

8- پيام آيه ي : « رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا با طِلاً»،کدام است؟

9- رابطه ي طولي را تعريف كرده و مثالي براي آن بياوريد؟

10- رابطه ي عرضي را تعريف كرده و مثالي براي آن بياوريد؟

11- مبدا و منشا دانش بشري چيست؟

12- مصنوعات بشري با الهام از چه چيزي به وجود مي آيند؟

13- چگونه مصنوعات متنوع تر و دقيق تر خواهد شد؟

14- اين آيه به چه موضوعي اشاره دارد؟ (فتبارك الله احسن الخالقين)

15- نظام جهاني چه هدفي را دنبال مي كند واجراي آن براي چه سازمان يافته اند و مي كوشند؟

16- با شناخت ساختمان دقيق موجودات و غايتمندي آنها حضور ...............و.............. را مشاهده مي كنيم؟

17 - ويژگي هاي يک نظام يک پارچه را بان نمایید ؟

18 - با ذکر یک مثال ، پيوستگي طولي ميان نظام ها را بيان نمایید ؟

1 - مبدآ و منشآ دانش بشري............است؟ (سراسري فني وحرفه اي و آزمايش سنجش-85) 

۱) قوه ي تفكر انسان و فعليت يافتن آن
2) فطرت حقيقت جويي و كاوشگري او
3) قوه ي تفكر انسان و نظام قانونمند جهان
4) نظام قانونمند جهان و بعد بي نهايت طلبي او

2 - ترجمه ي آيه ي:‹‹افغيردين الله يبغون›› كدام است؟ (آزمايشي سنجش-85)

1) آيا به جز دين الله را مي خواهيد؟
2) آيا غير از دين شما را هدايت مي كند؟
3) آيا جز دين الله را طلب مي كنند
4) غير دين الله را طلب نكنيد.

3 - قرآن كريم بازگشت چه چيزي را به سوي الله معرفي مي كند؟ (آزاد تجربي-82)

1) همه ي امور
2) انسان
3) فرشتگان
4) طبيعت

4 - هر قدر علم و دانش بشر توسعه مي يابد درك ........در جهان آسانترميشود.(آزمايشي سنجش.85)

1) مجموعه ها و مخلوقات
2) هدف آفرينش
3) موارد1و2
4) روابط و پيوستگي ها

5 - نظام واحد جهاني معلول ......است. (آزمايش سنجش-85)

1) طبيعت وسرشت پديده ها ونظام آنها
2) ارتباط وپيوستگي پديده ها وتقسيم كار بين آنها
3) يك واقعيت انكارناپذيرترسيم يافته ازپندارانسان
4) خوي استكباري جهانخواران تشنه ي غارت سرمايه ها

6 - الله متعال در قرآن كريم مي فرمايد:

پروردگار شما كسي است كه خورشيد را روشن وماه را نوراني قرار دادوبراي ماه ،منزل ها معين كرد تا .............

1) بين شب وروزفرق قائل شويد.
2) شمار سالها وحساب وقتها را بدانيد.
3) درداد وستد خود دچار مشكل نشويد.
4) سال را از ماه وماه راازهفته وروزتشخيص دهيد.

7 - آيه ي شريفه ي‹‹ هو الذي جعل الشمس و القمر نوراً و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب›› به كدام موضوع دلالت دارد؟

1) انفجار خورشيد در قيامت
2) نظم و ترتيب در آفرينش
3) حساب و ميزان اعمال
4) تعيين سال و ماه از روي مصنوعات بشري

8 - در يك درخت سيب،موارد كدام گزينه داراي رابطه عرضي با هم هستند؟

1) سلول-برگ- درخت
2) سلول-برگ- ميوه
3) سلول- ريشه- درخت
4) ريشه- ساقه-برگ

9 - كدام جمله در مورد يك مجموعه ي منظم صحيح نيست؟

1) فعاليت نظام هاي كوچك باعث رشد و بالندگي نظام بزرگ مي شود.
2) فعاليت نظام هاي كوچك طوري طراحي شده كه كل نظام به هدف معيني برسد.
3) نظم و ترتيب نظام هاي كوچك در تضاد با نظام بزرگ است ولي به آن صدمه نمي زند.
4) هر چه دايره ي نظام بزرگتر مي شود، قانونمندي به وجود مي آيد كه نظام هاي كوچكتر را در بر مي گيرد.

10 - نظام هاي دنيوي داراي كدام يك از خصوصيات زير مي باشند؟

1) محدوديت
2) دوام
3) تغيير نا پذيري
4) انرزي بي پايان

11 - مبدآ و منشآ دانش بشري چيست؟

1) فقط قدرت تفكر
2) مكتوبات علمي
3) قوه فكر و مصنوعات بشري
4) قوه ي فكرونظام قانونمند آفرينش

12 - جمله‌«تمام تلاش ها و تفكرات منظم بشري در مقايسه با نظام عجيب و دقيق كائنات،انعكاسي ضعيف و ناقابل است.» از كيست؟

1) حضرت علي سلام الله علیه
2) اينشتين
3) ژرژگاموف
4) امام صادق سلام الله علیه

13 - همه ي مصنوعات بشري ايهام گرفته از .............است.

1) تخيل
2) نظام خلقت
3) مكتوبات علمي
4) سنت هاي پيشينيان
14 - بشر ......... از سيطره ي قوانين طبيعت خارج شود.
1) گاهي مي تواند
2) هميشه مي تواند
3) هيچ گاه نمي تواند
4) در شرايطي خاص مي تواند
15 - طبق آيات قرآن چه كساني نماز و تسبيح خويش را درك مي كنند؟
1) فقط انسان ها
2) فقط مؤمنان
3) هر كه در آسمان ها و زمين است
4) فقط پرندگان در پرواز
16 - تغييرات زيست محيطي كه در اثر تخريب لايه ي ازن در كره ي زمين به وجود آمده نشان دهنده چيست؟
1) نظام واحد جهاني
2) تآثير خورشيد بر جزر و مد
3) عدم ارتباط قوانين كره ي زمين با كرات ديگر
4) وجود نظام واحد روي كره ي زمين
17 - وقتي عمر يكي از نظام هاي اين دنيان به هم پيوسته به پايان مي رسد..........
1) آن نظام براي هميشه نيست و نابود مي شود.
2) اجزاي آن در نظامي بالاتر و برتر به هم مي پيوندند.
3) اجزاي آن بدون نظم به حيات خود ادامه مي دهند.
4) اجزاي آن نمي توانند وارد نظام ديگري شوند.
18 - اين كه بشر مي تواند با استفاده از علم ژنتيك به تغيير نژاد گياهان و حيوانات بپردازد نشانگر كدام است؟
1) انسان مي تواند قوانين حاكم بر طبيعت را تغيير دهد.
2) بشر با پيشرفت علم مي تواند از سيطره ي قوانين خارج شود.
3) بشر با پيشرفت علم مي تواند با قوانين طبيعت آشنا شده،از آنها بهره برداري كند.
4) علم ژنتيك علمي است كه از قوانين طبيعت پيروي نمي كند.
19 - عبارت قرآني «وقدره منازل»در رابطه با كدام يك مي باشد؟
1) خورشيد
2) ستارگان
3) ماه
4) شب و روز
20 - جمله ي «هر نظام كوچك در دل نظام بزرگتر قرار مي گيرد و به عنوان عضوي در آن نظام عمل مي كند»بيانگر چيست؟
1) هدف مندي مجموعه ي منظم
2) ارتباط طولي بين اعضاي مجموعه
3) ارتباط عرضي بين اجزاي مجموعه
4) ارتباط طولي و عرضي بين اجزاي مجموعه
21 - آنچه به فعاليت هاي يك مجموعه معنا مي بخشد و كل مجموعه را از بيهودگي خارج مي كند چيست؟
1) هماهنگي
2) ارتباط طولي
3) ارتباط عرضي
4) هدف
22 - اعضاء در يك مجموعه ي منظم به هم پيوسته و مرتبط اند و با انجام دادن فعاليتي مشترك،آن مجموعه را مي سازند اين مطلب بيانگر چگونه ارتباطي بين اجزاي يك مجموعه است؟
1) طولي
2) علّي
3) جانشيني
4) عرضي
23 - ترجمه ي آيه ي شريفه ي « هو الذي جعل الشمس ضيآءً و القمر نورا» كدام گزينه است؟
1) او كسي است كه خورشيد را روشني بخش و ماه را تابان قرار داد.
2) قسم به آفتاب و تابش آن و قسم به ماه كه پيرو آفتاب تابان است.
3) هنگامي كه آفتاب تابان تاريك شود و ماه تيره شود.
4) قسم به خورشيد هنگامي كه عالم را نوراني سازد و به ماه هنگامي كه شب را روشن سازد.
24 - درباره ي نظام هاي اين دنياي به هم پيوسته، كدام يك صحيح نيست؟
1) عمر موجوداتش نا محدود و دائمي است.
2) انرزي و استعدادي محدود دارد و روزي به پايان مي رسد و اين به معناي نيستي و نابودي است.
3) فروپاشي و انهدام نيروها و استعداد نظام ها براي پيوستن به نظام هاي ديگر و تجديد سازمان هاست.
4) اجزاي متلاشي شده در يك چرخه ي طبيعت دوباره بازسازي شده ودر نظامي بالاترو به هم مي پيوندند.برتر باانرژي بيشتر
25 - كدام گزينه صحيح نيست ؟
1) هر قدر علم انسان از قوانين خلقت كامل تر و دقيق باشد ،به ساخت مصنوعات متنوع تر و دقيق تر موفق خواهد شد.
2) بشر هيچ گاه نمي توانداز سيطره ي قوانين خارج شود.
3) قوانين بشري با قوانين خلقت در تضاد است.
4) مصنوعات انسان تنها با پيروي از قوانين خلقت ساخته مي شود.

کمال  بارعی  –  تبریز

http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.net


 


برچسب‌ها: کمال, بارعی, درس

تاريخ : جمعه هجدهم مهر 1393 | 12:56 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

چرا  نمی  توان  با  موجودات  هر نوع  رفتاری  را  انجام  داد  ؟ 

المؤمنون : 115   أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ

آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده‏ايم، و بسوى ما باز نمى‏گرديد؟

الأنعام : 59   وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ في‏ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في‏ كِتابٍ مُبينٍ

كليدهاى غيب، تنها نزد اوست و جز او، كسى آنها را نمى‏داند. او آنچه را در خشكى و درياست مى‏داند هيچ برگى (از درختى) نمى‏افتد، مگر اينكه از آن آگاه است و نه هيچ دانه‏اى در تاريكيهاى زمين، و نه هيچ تر و خشكى وجود دارد، جز اينكه در كتابى آشكار [در كتاب علم خدا] ثبت است‏

التكوير : 5   وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

و در آن هنگام كه وحوش جمع شوند .

الزلزلة : 4   يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها

در آن روز _ زمين _ تمام خبرهايش را بازگو مى‏كند .

چون هر موجودی بر اساس مصلحت و منافعی ای که دارد جامه  ی خلقت به تن کرده است و عبث و بیهوده آفریده نشده است . بنابر این هر موجودی از حق و حقوقی برخوردار است که این حق و حقوق ایجاب می نماید که به ظلم و تعدّی صورت نپذیرد و حق و حقوق آن رعایت شود و اگر انسان به ظلم در حق موجودات دچار می شود یا به علت نادانی است

الإسراء : 44   تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَليماً غَفُوراً

آسمانهاى هفتگانه و زمين و كسانى كه در آنها هستند، همه تسبيح او مى‏گويند و هر موجودى، تسبيح و حمد او مى‏گويد ولى شما تسبيح آنها را نمى‏فهميد او بردبار و آمرزنده است.

و یا از سر غفلت است .

الأعراف : 179   وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ

به يقين، گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم آنها دلها [عقلها] يى دارند كه با آن (انديشه نمى‏كنند، و) نمى‏فهمند و چشمانى كه با آن نمى‏بينند و گوشهايى كه با آن نمى‏شنوند آنها همچون چهارپايانند بلكه گمراهتر! اينان همان غافلانند (چرا كه با داشتن همه‏گونه امكانات هدايت، باز هم گمراهند)!

دین برای اینکه انسان را از ظلم در حق موجودات باز دارد ، احکامی را در برخورد با طبیعت و حیوانات تعریف کرده است و این از توجه دین به حق و حقوق موجودات حکایت می کند . و انسان برای در امان ماندن از عقوبت دنیوی و اخروی ظلم باید آنها را مطالعه کند و عمل نماید .

از سوی دیگر با توجه به اینکه هر موجودی مسقیم و غیر مستقیم در حیات انسان نقشی را بر عهده دارد که ظلم به موجب از بین رفتن آن نقش و نهایتاً موجب اخلال در حیات او می شود لذا باید از ظلم به موجودات دیگر پرهیز نماید . چرا که این ظلم ، ظلم به خود نیز محسوب می شود .تاريخ : یکشنبه سیزدهم مهر 1393 | 21:53 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

انواع  ارتباطات  انسان  را  بنویسید ؟ 

1  ارتباط انسان با خالق

2  ارتباط انسان با خود

3 ارتباط انسان با محیط

الف -  با انسان های دیگر

ب – با حیوانات

ج – با نباتات

د – با جمادات

درستی و موفقیت همه ی این ارتباطات در سایه سار ارتباط انسان با خالق است . اگر این ارتباط با معرفت و ایمان درست و صحیح جامه ی عمل بگیرد ، قطعاً سایر ارتباطات نیز درست انجام خواهد گرفت .تاريخ : یکشنبه سیزدهم مهر 1393 | 21:18 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

 

باسمه تعالی

برخی  اسامی  را  نمی  توان  به  انسان  قرار  داد  چرا ؟ 

نامگذاری در عین حالی که حدّ و مرز خواهی را بیان می دارد و از حدود خواهی انسان نشأت می گیرد بیانگر دیگر مسائل نیز هست که اشاره می شود :

1 – اعتقاد و باور و نگرش نامگذارنده و نهایتاً پذیرنده را به نمایش می گذارد

2 – امید و آرزو را نشان می دهد .

3 – الگو گیری او را بیان می دارد

4 – اتخاذ موضع فردی و اجتماعی را می رساند .

5 – علاقات فرد را بیان می دارد .

6 – بعد تبلیغی دارد .

7 – میزان معرفت را نشان می دهد .

8 – میزان پای بندی را نشان می دهد .

9 – اثر روانی روی نامگذار و نام گذاری شده دارد .

10 – بعد تطابقی دارد .

11 – وقار و متانت را دارد .

12 – موجب تسهیل در ارتباطات اجتماعی  و یا بی تفاوت ساختن دارد .

14 – میزان محبوبیت را نشان می دهد .

15 – نام و نامگذاری خود حاکی از نوعی کشور و کشور خواهی است .

16 – بیان ارتباط است

17 – بعد روحی و روانی نامگذارنده و پذیرنده را دارد .

18 – اعتماد سازی

19 – جذب و جلب قلوب

20 – امنیت آفرینیتاريخ : یکشنبه سیزدهم مهر 1393 | 21:3 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه  تعالی

 

جامعیت و هستی شمولی دین10 

 

201- خواب دیدن را تحلیل نمایید ؟ 

202- نشان دادن تصاویر زنان در رسانه ها را تحلیل نمایید ؟

203 – آیا دین کهنه می شود ؟ چرا؟

204 –  « اگر علم و دانش در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت » را تحلیل نمایید؟

205- نقاطی از عالم که صدای دین به آنها نرسیده چه تکلیفی دارند ؟

206- جامعه ی عادلانه چگونه شکل می گیرد ؟

207- جنگ را از منظر دین تحلیل نمایید ؟

کمال  بارعی  –  تبریز

http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.ir

http://www.  bareei.  abarblogfa.netتاريخ : پنجشنبه دهم مهر 1393 | 21:50 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

سؤالات دین و زندگی 1 درس 2

1 - انسان همواره در چه حالی است ؟

2 - ویژگی دوران نوجوانی چیست ؟

3 - نوجوانی حضرت ابراهیم علیه السلام چگونه شرع شد حضرت ابراهیم علیه السلام چه کردند ؟

4 - چرا حضرت ابراهیم علیه السلام از آزر جدا شدند ؟

5 - موفقیت ما با چه چیز گره خورده است ؟

6 - حضرت ابراهیم علیه السلام چگونه عالی ترین انتخاب را انجام دادند ؟

7 - راستی آیا انتخاب حضرت ابراهیم علیه السلام ریشه در وجود هر یک از ما ندارد؟             

8 - احساس خرسندی و نشاط چگونه بوجود می آید ؟

9 - برخی از کمالات را نام ببرید ؟

10 - انواع لذت ها را نام ببرید ؟

11 - چرا انسان به سوی خوبی ها حرکت می کند ؟

12 - استعداد های انسانی را با استعداد های نهفته در گیاهان وحیوانات را مقایسه کنید ؟

13 - راستي آيا انتخاب حضرت ابراهيم علیه السلام ريشه در وجود هريك ازما ندارد؟

14 - یک دانشمند چگونه لذت می برد ؟

15 - یک انسان شجاع چگونه لذت می برد ؟

16 - استدلال های قرآن چه ویژگی هایی دارد ؟

17 - انس با قرآن چه نتیجه ای دارد ؟

18 - حضرت ابراهیم عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَام‏ به سرپرست خود آزر چه گفت ؟

19 - چرا حضرت ابراهیم عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَام‏ از سرپرست خود آزر جدا شد ؟

20 - انتخاب عالی و بزرگ حضرت ابراهیم علیه السلام چه بود؟

21 - حضرت ابراهیم عَلَى نَبِيِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَام‏  بر اساس چه معیاری انتخاب خود را انجام دادند؟ 

22 - حضرت ابراهیم علیه اسلام به « آزر » چه می فرمایند وآینده ی او وقومش را چگونه می بینند ؟

23 - چه ویژگی در ماه ، ستاره و خورشید است که سبب می شود لایق پرستش نباشند ؟

24 - حضرت ابراهیم  علیه السلام  کدام جهت را برای زندگی خود برگزید ؟

25 - دلیل حضرت ابراهیم  علیه السلام  برای انتخابش چه بود ؟

کمال بارعی –  تبریز

 http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com

bareei.k@gmail.com

bareeik@iran.ir

http://www. bareei. abarblogfa.ir

http://www. bareei. abarblogfa.net

 تاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 18:17 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

دین و زندگی 3 درس 1

سؤالات تشریحی و جواب انتخابی

ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ

1- چه رابطه ای میان نیاز به « کشف راه درست زندگی » با سایر نیازهای بنیادین بشر وجود دارد ؟

2- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید « همه جانبه » باشد  ؟

3- چرا پاسخ به نیازهای بنیادین انسان باید کاملاً درست و قابل اعتماد باشد  ؟

4- کدام یک از نیازهای بنیادین انسان جامع نیازهای دیگر است  ؟

5- وسیله ی فهم پیام الهی چیست  ؟

6- ترجمه و پیام آیه : « قالَ رَبُّـنا الَّذی اَعطیَ کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدیَ » ( طه  50 )  را بنویسید  ؟

7- دو چراغ راه که الله برای تشخیص درست هدف به انسان داده است ، کدامند  ؟

8- منظور از حجّت آشکار و حجّت نهان در کلام امام کاظم علیه السلام چیست  ؟

9- چرا هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است  ؟

10- دو ویژگی انسان که در هدایت او تأثیر دارند ، کدامند  ؟

11- پیام آیۀ : « سَبِّحِ اسمَ رَبَّکَ الاَعلیَ اَلَّذی خَلَقَ فَسَوّیَ وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدیَ »

12- ویژگی هایی که سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات می شود را به طور کامل شرح دهید .

13- الله جهان ، خالقی( آفریدگاری) حکیم است ، یعنی چه  ؟

14- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را با ( ص/ غ ) مشخص کنید..

انسان به کمک عقل خود بسیاری از مجهولات و مسائل را در می یابد و پاسخ می دهد.

15- ترجمه کنید : « وَ قالوا الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانَا لِهَذا وَ ماکُنَّا لِنَهتَدِیَ لَولا اَن هَدانَا اللهُ » (اعراف/ 43)

16- هدایت عمومی را تعریف کنید.

17- سه مورد از نیازهای بنیادین انسان را نام ببرید.

18 - عقل و فرستادگان الهی چگونه انسان را برای تشخیص درست هدف یاری می کنند  ؟

19 - چرا عقل انسان نمی تواند  به تنهایی به نیازهای بنیادین پاسخ کامل و جامع دهد

20 - در چه صورت انسان هدف خود را درست تشخیص می دهد ؟

21 - برای پاسخ به نیازهای طبیعی و غریزی، خداوند چه لطف هایی به ما نموده است ؟

22 - بر اساس آیه شریفه( 165 نساء ) چرا الله رسولان را بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاد ؟

23- ویژگیهایی که سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات می­شود را به طور کامل شرح دهید .

24- وقتی می گوییم«حرکت انسان اختیاری است» به چه معنا است ؟

۲۵ ـ   چرا انسان نياز به هدايت الهي دارد، توضيح دهيد ؟        (1  نمره)

انتخاب جواب

1 - اولا : ترجمه آیه چیست ؟

ثانیا : اشاره به چه نکته مهمی دارد ؟ 
« قالَ رَبُّنا الّذی اَعطی...»           ( طه،50 )
 
2 -  نشانه ی بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیّت چیست  ؟ 

3 - نیازهای اساسی و بنیادین زندگی انسان را نام برده و هریک را مختصرا توضیح دهید.

4 - انسان اگر روش درست زندگی را انتخاب نکند، دچار چه اتفاقی در زندگی خواهد شد ؟ 

5 - برای اینکه پاسخ به این نیازها، پاسخی راهگشا و اطمینان بخش باشد، باید به چه نکات مهمی توجه کرد ؟

6

اولا : هدایت عمومی را تعریف کرده

ثانیا : به آیه ای از قرآن کریم با ترجمه آن در این باره اشاره نموده

ثالثا : الله حکیم است به چه معناست ؟ 

7 -  هدایت ویژه انسان از چه طریق صورت می گیرد ؟

8 - ویژگی هایی و ارزشهایی که الله در وجود انسان قرار داده است متناسب با چه اصل مهمی صورت می پذیرد ؟ 
9 - مهمترین ویژگی هایی که الله به انسان عطا کرده را نام ببرید ؟ 

10 -  اگر می گوییم حرکت انسان اختیاری است، این به چه معناست ؟

11 - برای تشخیص هدف و راه رسیدن به آن، الله به انسان دو چراغ داده است ، آنها را نام برده و توضیح دهید ؟
12 - سخن امام کاظم سلام الله علیه  به شاگردش هشام را در توصیف نقش عقل و وحی بیان کنید ؟

13 - از دیدگاه امام کاظم سلام الله علیه  حجت بر چند نوع است ؟

1- با توجه به آیه ی شریفه ی « قال رَبُنا الذی اَعطی کُلَّ شی ء خلَقَهُ ثم هَدی » اصل عام و همگانی در نظام خلقت چیست ؟

الف - هدایت انسان                    

ب - هدایت عامه                    

ج- دعوت به هدایت                  

د - هدایت فقط شامل انسان می شود

2- شعر ( هر که او بیدارتر، پردردتر               هر که او هوشیارتر رُخ زردتر ) به چه موردی اشاره دارد  ؟

الف- درد و رنج برای دغدغه های روزمره زندگی است .                           

ب- زندگی دنیوی مایه رنج و درد اخروی است . 

ج- درد متعالی ناشی از تفکر در عمیق ترین نیازهای انسان است .                

د- ترس و دلهره و نگرانی از ناخوشایندی زندگی دنیوی .

3- کدام عبارت صحیح نیست ؟

الف - خلق بی هدف ، نشانه ی نقص ، ضعف و ناآگاهی است .                 

ب - تناسب میان خلقت،هدف وهدایت در انسان نیاز نیست . 

ج - تقرّب به الله ، تقرّب به همه خوبیها و زیبایی هاست .                       

د- خالق حکیم جهان ، هیچ موجودی را بیهوده و عبث خلق نکرده است .

4- مفهوم آیه ی شریفه ی « رُسلاً مبشرینَ و مُنذرین لئلایکون للناس علی الله » (نساء / 165)

الف- سعادت انسانها در گرو پیروی از هدایت الهی است .                      

ب- تصمیم گیری ها در پیروی از رسولان باید از روی علم و آگاهی باشد .

ج- هر انسانی با فطرت خود در می یابد که الله در جهان خلقت دارای هدف است .     

د- رسولان بشارت دهنده و بیم دهنده برای عالم طبیعت هستند.

5 - کدام گزینه پیام آیه شریفه ( قال ربناالذی اعطی کُلّ شیءٍ خلقَه ثُّم هَدی ) می باشد ؟

الف ) هدایت ویژه ای انسان         ب ) هدایت عامه          ج ) شناخت درست انسان               د )  قدرت ایمان 

6 - نشانه ورود به وادی انسانیت و علامت بیداری و هوشیاری ، گرفتار آمدن به .... است که ریشه از....انسان دارد.

ا لف) درد و دغدغه متعالی- سوالهای اساسی                    ب) درد و دغدغه متعالی – پاسخهای اساسی 

ج) سئوالات اساسی- عمیق ترین نیازهای انسان                  د) حس کنجکاوی – دقت عمیق 5

کمال بارعی

 تاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 6:45 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]

باسمه تعالی

دین و زندگی 2 درس 1سؤالات تشریحی و جواب انتخابی :

1 -  مهم ترين و آشكارترين ويژگي جهان واقعي چيست؟ و اثر آن را در چه چيزهايي مشاهده مي كنيم ؟

2 -  پنج مورد از ويژگي هاي جهان واقعي را ذكر كنيد ؟

3 -  كدام ويژگي سبب پيدايش نظام مي شود ؟

4 -  همكاري و پيوستگي و ارتباط در يك نظام به چه منظور است ؟

5 -  برتري مجموعه ي منظم در برابر مجموعه ي نامنظم چيست ؟

6 -  با توجه به آيات

( لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما و قعودا و علي جنوبهم و يتفكرون في خلق الاسماوات و الارض )

الف : اهل خرد چه كساني هستند؟

ب : منظور از قياما و قعودا چيست؟ ( معني كنيد )

7 - عبارت قرآني را ترجمه كنيد( لقومه يعقلون )

8 - « وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى‏ » یعنی چه ؟

9 - خلقت هر چیزی یعنی چه ؟

10 - خلقت و تسویه نشانگر چیست ؟

11 - مظاهر تدبير الهى را نا ببرید ؟

12 - ويژگي هاي خلقت الله را از اين خطبه استخراج کنيد.

13 - ویژگی های عالم خیال را بنویسید ؟

14 - ویژگی ها ی جهان واقعي را بنویسید ؟

15 - از ويژگيهاي جهان واقعي (( پيوستگي و ارتباط ميان وظايف و مسئوليت ها )) را شرح دهید  ؟

16   شاخصه هاي اصلي یعنی چه ؟

17 - هدف و غایت چیست ؟

18 - جایگاه هدف ؟

19 - نقش هدف چیست ؟

20 - ویژگی های « اولی الالباب» را بیان کنید ؟

21 - قرآن کریم، نتیجه ی تفکر خردمندان در جهان خلقت را چگونه منعکس می سازد ؟

 

پرسش هاي چهار گزينه اي

1 - آيه ي « وَ لِِلّه مُلکُ السَماواتِ وَ الاَرضِِ ....» بيانگر کدام مطلب است؟

الف - مالکيت تمام اشيا از آن خداوند است وتنها او مالکيت حقيقي و اصيل دارد.   ب - مالکيت همه ي اشيا از آن خداوند است اما مالکيت هاي حقيقي ديگري هم وجود دارد.
ج -  مالکيت و فرمانروايي آسمان ها و زمين از آن الله است و انسان فقط مالک بر جسم خود مي باشد. د- مالکيت و فرمانروايي اسمان ها و زمين از ان خداست و انسان مالک بر اموالش مي باشد.

2- قرآن« مالکيت » همه ي اشيا را از آن چه کسي مي داند؟

الف ) ولي امر                                   ب ) امام                                                 ج ) خداوند                                 د ) رسول

3- پيام آيه ي : « رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا با طِلاً» ،کدام است؟

الف - الله افراد باطل را خلق نکرده اند.    ب - بارالاها ما را از باطل دور کن.      ج -  خلقت جهان بيهوده نيست.   د – بار الاها ما را به باطل مبتلا نکن.

4 - از نظم در موجودات جهان مي توان نتيجه گرفت :

الف - هر موجودي از اجزاي خاص تشکيل شده است.           ب - هر يک از اجزا خواص ويژه اي دارند.   ج -  هر جزئي وظيفه ي معيني بر عهده دارند.  د - همه ي موارد

5 - مضمون عبارت: «همانا نشانه هايي براي خردمندان است»کدام آيه است؟

الف - لاياتٍ لاولي الا لباب                     ب - لاياتٍ لقومٍ يعلمون                     ج -  لاياتٍ لقومٍ يفقهون                     د - لاياتٍ لقومٍ يتفکّرون

6 - مطابق آيه ي شريفه ي « انّ في خلق السماوات و الا رض و اختلاف الليل و النهار لاياتٍ لاولي الالباب » اين نشانه ها براي چه کساني است؟

الف - انسان                                  ب – مسلمانان                                         ج -  مومنان                                      د - خردمندان

7 - در خلقت آسمان ها و زمين براي چه کساني نشانه هايي است ؟

الف – دانايان                           ب – آدميان                     ج -  مشرکان                   د – مردم

8 - شاخصه ي اصلي مجمو عه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان چيست؟

الف – پيوستگي                    ب - هدف و غايت                                ج -  طرح و نقشه                         د - برنامه

9 - شاخصه ي اصلي يک مجموعه ي منظم ...............آن است .

الف - تغيير و تحول            ب - هدفداري            ج -  هم آهنگي اجزاء                         د - برنامه

10 - قرآن کريم ، جهان را ........... معرفي مي کند .

الف - متغير و متحرک      ب - مخلوق و نيازمند    ج -  بي ثبات و پايدار    د - تجلي تدبيروحکمت الهي

11 - کدام يک،از ويژگي هاي جهان واقعي نمي تواند باشد؟

الف - هر موجودي از اجزاي خاص و معيني تشکيل شده است.    ب - تمام اجزا با آرايش مخصوص کنار هم قرار گرفته اند.      

ج -  هر يک از موجودات خواص ويژه اي دارند که با وظيفه ي آن ها هماهنگي دارد.   د - و همکاري بين موجودات ناشي از آگاهي آن

12 - پاسخ به اين پرسش اساسي هر انسان که «در چگونه جهاني زندگي مي کنيم؟»پايه ي کدام است و چه تاثيري در زندگي انسان دارد؟

الف - جهان بيني-اعتقاد به خدا                                            ب - دين- اعتقاد به خدا

ج -  جهان بيني-جهت دادن به برنامه ها و تصميم ها                   د - دين-جهت دادن به برنامه ها و تصميم ها

13 - «صنوان و غير صنوان» به چه معناست؟

الف - درخت نخل و زيتون    ب - باغ انگورو نخل          ج -  گياه يک پايه و دو پايه        د - آب گوارا و ناگوار

14 - حضرت علي عليه السلام در خطبه ي نود نهج البلاغه به چه موضوعي اشاره مي نمايد ؟

الف - نبوت                           ب - حقانيت خود براي جانشيني رسول الله                 ج -  ويژگي هاي خالقيت الله            د - مسائل حکومت اسلام
15 - کدام ويژگي است که مانند روح در همه ي اجزاء و فعاليت ها و همکاري هاي مجموعه ي منظم حضور دارد؟
الف - مجزا بودن                        ب - خواص ويژه                              ج -  غايت                                     د - آرايش مخصوص اجزا
16 - کدام يک از خصوصيات مجموعه ي منظم نيست؟
الف - ميان وظايف و مسئوليت ها پيوستگي و ارتباط وجود دارد.          ب - اگر به کار يک جزء به تنهايي نگاه شود ،کامل و بدون نقص به نظر مي آيد.

ج -  هر جزء کار مخصوصي انجام مي دهد و وظيفه ي معيني بر عهده دارد.           د - کارها و مسئوليت ها در ارتبط با هم معنا مي يابند.
17 - رسيدن به علم و دانش در جهان قانونمند و بي قانون به ترتيب چگونه است؟
الف - ممکن ، غير ممکن                ب - غير ممکن ، ممکن                  ج -  ممکن ، ممکن                 د - غير ممکن ، غير ممکن
18 - خردمندان پس از تفکر در آفرينش آسمان ها و زمين چه مي گويند؟
الف - ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار                          ب - و لا تخزنا يوم القيامه انک لا تخلف الميعاد

ج -  و لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين ءامنوا انک روف رحيم                     د - ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفّر عنا سيئاتنا و تو فنا مع الا برا
19 - اين که ممکن است دو گياه در يک زمين باشند و از يک آب استفاده کنند اما ميوه هاي گوناگون بدهند بيانگر چيست؟
الف - هدايت عام           ب - آگاهي اجزاءاز وظايف خود              ج -  نظم و همکاري ويژه ي اجزاء متناسب با هدف               د - هدايت تشريعي
20 - مقصود از« اختلاف اللّيل و النهار » چيست؟
الف - تفاوت شب و روز        ب - اختلاف زماني مدت شب و روز           ج -  آمد و شد شب و روز            د - فاني بودن و نا پايداري روزگار
21 - عبارت قرآني « الذين يذکرون الله قياماً و قعوداً و علي جنوبهم و يتفکرون في خلق السماوات و الارض» در وصف حال چه کساني مي باشد؟
الف - اولي الابصار                            ب - نماز گزاران                               ج -  مسلمانان                           د - اولي الالباب
22 - در جهان واقعي اجزاي هر موجود داراي خواص ............. و............... با ساير اجزاست.
الف –  مشابه - مرتبط                   ب – ويژه - غير مرتبط                       ج -  ويژه- مرتبط                         د - مشابه- غير مرتبط

تاريخ : شنبه پنجم مهر 1393 | 6:44 | نویسنده : کمال بارعی | [ ]